IBN
Close
Baciu Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Evaluation services as an entrepreneurial activity
Bulat Violeta1 , Baciu Sergiu2
1 German International Cooperation Agency,
2 National Agency for Quality Assurance in Education and Training
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Analiza comparativă a efectivului populației localităților din Republica Moldova după datele recensământului 2014 și evidența statistică curentă de la 01.01.2015
Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a efectivului populației localităților din Republica Moldova după datele recensământului 2014 și evidența statistică curentă de la 01.01.2015
Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația intelectuală din perspectivă etnopedagogică
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul clusterului educațional
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paideuma pedagogică românească
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cluster educaţional: de la şcoala care cere, la şcoala care oferă
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală în contextul formării / dezvoltării continue a cadrelor didactice universitare
Baciu Sergiu1 , Vrabii Violeta2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Parteneriatul şcoala – agenţii economici factor important în asigurarea calităţii educaţiei
Baciu Sergiu , Baciu Galina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Fezabilitatea curriculumului şcolar
Baciu Sergiu1 , Baciu Galina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-58. Vizualizări-1273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu , Dorogan Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Asigurarea calităţii ofertei educaţionale
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice universitare
Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu , Mija Violeta , Andriţchi Viorica , Şleahtiţchi Mihail , Cerbuşca Pavel , Martea Galina , Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-120. Vizualizări-2089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de elaborare a finalităţilor/competenţelor de formare profesională
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedurile sistemului de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilităţi instituţionale referitoare la promovarea politicilor de asigurare a calităţii
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Aspecte teoretice referitoare la calitatea învăţământului superior
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii din instituţia de invăţămant superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în învăţământul superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-150. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dinamica populaţiei satelor mici din regiunea centrală a Republicii Moldova
Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu , Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Asigurarea calităţii procesului educaţional din ASEM
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Promovarea dimensiunii europene în învăţămîntul economic superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Elaborarea chestionarelor de evaluare a calităţii predării în învăţămîntul universitar
Baciu Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea standardelor formării profesionale şi reformarea sistemului de pregatire profesională
Baciu Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Elemente ale unui curriculum a managementului învăţămîntului
Baciu Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 2

Educaţia adulţilor-un deziderat al timpului
Baciu Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(7) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde profesionale pentru funcţia de director al instituţiei de învăţămînt
Baciu Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(10) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30