IBN
Close
Baciu Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Analiza comparativă a efectivului populației localităților din Republica Moldova după datele recensământului 2014 și evidența statistică curentă de la 01.01.2015
Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația intelectuală din perspectivă etnopedagogică
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul clusterului educațional
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paideuma pedagogică românească
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cluster educaţional: de la şcoala care cere, la şcoala care oferă
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală în contextul formării / dezvoltării continue a cadrelor didactice universitare
Baciu Sergiu1 , Vrabii Violeta2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Parteneriatul şcoala – agenţii economici factor important în asigurarea calităţii educaţiei
Baciu Sergiu , Baciu Galina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Fezabilitatea curriculumului şcolar
Baciu Sergiu1 , Baciu Galina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu , Dorogan Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Asigurarea calităţii ofertei educaţionale
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice universitare
Baciu Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu , Mija Violeta , Andriţchi Viorica , Şleahtiţchi Mihail , Cerbuşca Pavel , Martea Galina , Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-90. Vizualizări-1549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de elaborare a finalităţilor/competenţelor de formare profesională
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedurile sistemului de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilităţi instituţionale referitoare la promovarea politicilor de asigurare a calităţii
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Aspecte teoretice referitoare la calitatea învăţământului superior
Baciu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii din instituţia de invăţămant superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în învăţământul superior
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-97. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28