IBN
Close
Enicov Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Enunțul averbal in sloganele publicitare franceze
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Considerațiuni despre enunțarea publicitară
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunțul averbal in cadrul comunicării publicitare
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Actorii comunicării în discursul publicitar
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni privind specificul lingvistico - pragmatic al discursului publicitar francez
Enicov Cristina1 , Bahnaru Vasile2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția/revoluția discursului publicitar francez
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte generice ale discursului publicitar
Enicov Cristina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularități pragmatice ale discursului publicitar francez
Enicov Cristina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordari pragmatice ale textului publicitar
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 22 January, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Specificul funcţional al frazei averbale în textul publicitar
Enicov Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10