Actorii comunicării în discursul publicitar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
987 30
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-27 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:659 (1)
Linguistics and languages (5177)
Publicity. Information work. Public relations (395)
SM ISO690:2012
ENICOV, Cristina. Actorii comunicării în discursul publicitar. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 98-104. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566694
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Actorii comunicării în discursul publicitar

The actors of communication in the advertising discourse

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3566694
CZU: 81’42:659

Pag. 98-104

Enicov Cristina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The communicative nature of the advertising discourse at the present time is not in doubt. The article treats the advertising discourse as the product of a specific communication situation, the advertising communication. The participants in the advertising communication act are analyzed, such as: the sender, the recipient, the channel and the message. It is specified that this is a communication situation and a very particular written interaction, which cannot be reduced to the general language communication schemes.

Natura comunicativă a discursului publicitar la ora actuală nu este pusă la îndoială. Articolul tratează discursul publicitar ca produsul unei situații de comunicare specifice, comunicarea publicitară. Sunt analizați participanții la actul de comunicare publicitar, cum ar fi: emițătorul, destinatarul, canalul și mesajul. Este specificat faptul că este vorba de o situaţie de comunicare și de o interacţiune scrisă foarte particulară, care nu poate fi redusă la schemele generale de comunicare lingvistică.

Cuvinte-cheie
speech, advertising discourse, advertising communication, message, sender, recipient,

discurs, discurs publicitar, comunicare publictară, mesaj, emiţător, destinatar