IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(56) pentru cuvîntul-cheie "mesaj"
Prin codul lingvisti spre codul comunicării
Căruntu Nina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea cuvântului rostit. Mijloacele mass-media – factor de formare a opiniei publice
Mereuţă-Grigoriev Vera
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia plastică a cotidianului în grafica satirică a pictorului Glebus Sainciuc
Adascalița-Crigan Lucia
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de realizare plastică a imaginii în tapiseria Mariei Coțofan
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica satirică din RSS Moldovenească. Anii 1945-1950
Adascalița-Crigan Lucia
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia
Tomasella Paolo
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea
Platon Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiul fetelor necăsătorite în colindele de la est de Nistru şi Bug
Calina Ludmila
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta textilă din fondurile Muzeului Național de Artă al Moldovei
Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul procedeelor artistice din gravura anilor ‘50 –’70 din RSSM
Musteaţă Elena
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica satirică – formă, sintaxă, mesaj ….
Adascalița-Crigan Lucia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice referitoare la discurs și text
Eni Mihaela
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în studiul comunicării aristice
Curchi Veronica
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta ca experiență comunicativă în gândirea estetică contemporană
Lazăr Ludmila
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de realizare plastică a imaginii în creația pictoriței Maria Coțofan
Spînu Constantin
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de comunicare-bazate pe reflecție, observare, limbaj și acțiune
Mișanovschi Dan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căutări experimentale în imaginea figurativă a picturii moldovenești din anii 1975–1980
Platon Liliana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 56