IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "destinatar"
Actorii comunicării în discursul publicitar
Enicov Cristina
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind revocarea ofertei cu termen expres de opțiune
Bîtca Ion, Doga Anatolie
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konnektoren als verständlichkeitsfaktor des textes
Babin-Rusu Tatiana
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-1133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5