IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "emiţător"
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de formare a competenței lectorale la elevii din clasele primare
Mîțu Daniela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale ironiei în proza literară a lui Mihail Kogălniceanu
Abramciuc Margareta
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul arhitecturii – o tentativă de clarificare
Dumitraşcu Leonid
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actorii comunicării în discursul publicitar
Enicov Cristina
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și identitate
Nastasiu Silvia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9