IBN
Close

98Publicaţii

1112Descărcări

50731Vizualizări

Grejdieru Alexandra49Samohvalov Elena33Grib Andrei21Bivol Elena19Gîrbu Lucia15Mazur-Nicorici Lucia12Cardaniuc Ludmila12Rotari Olga11Grăjdieru Romeo10Mazur Minodora10Samohvalov Sergiu10Toma Alina10Martîn Cristina10Ceasovschih Alexandru9Vetrilă Snejana8Soroceanu Ala8Pruteanu Lilia8Ochişor Viorica7Revenco Valeriu7Nani Anastasia7Benesco Irina7Sasu Boris6Abraş Marcel6Andronati Vladimir6Sumarga Natalia6Ştirbul Ana5Tcaciuc Angela5Lutîca Nicolae5Soroceanu Sergiu4Danilov Natalia4Danilov Anatolie4Ceaichişciuc Victor4Cardaniuc Irina4Cuciuc Valeriu4Rozenblat Tatiana4Cazacu Gheorghe3Popovici Ion3Cojocaru Victor3Jucovschi Constantin3Mihalache Georgeta3Zavatin Galina3Guţu-Bahov Cornelia3Spancioc Natalia3Curudimov Efimia3Golub Lilia3Toncoglaz Oleg3Marian Violeta3Benescu Irina3Cernei Ina3Panteleiciuc Dorin3Batrînac Aureliu2Caproş Nicolae2Cenuşă Octavian2Filimon Silvia2Panfile Elena2Cucu Tatiana2Dascal Georgeta2Lazu Mihaela2Rotaru Mihai2Oprea Inga2Ciobanu Victoria2Dolinţă Irina2Muravca Tatiana2Guţanu Ludmila2Surujiu Iulian2Cernăuţan Vladimir2Plămădeală Oxana2Toncoglaz Alina2Antoci Victoria2Arama Aureliu2Bârcă Octavian2Crudu Diana2Bursacovschi Daniela2Surugiu Iulian2Curudimov Mihail2Gheorghiu Cristina2Dumanscaia Maria2Gnaciuc Victoria2Petroşişin Serghei2Babuci Victor2Şargarovschi Sergiu2Gîrneț Maria2Guriev Irina2Vuluța Ina2Fusa E.2Vorojbit Valentina1Rusu Alexei1Caproş Natalia1Crudu Oleg1Felecico Fiodor1Izvoreanu Alexandru1Martîniuc Constantin1Moraru Tihon1Lisnic Vitalie1Spinei Larisa1Tudose Tamara1Ţurcanu Vasile1Andronatiev Victor1Grajdieru Alexandra1Lozan Valentina1Revenco V1Cojocaru Vitalie1Turchin Radu1Vlasov Lilia1Stamati Boris1Mrocek Alexandru1Miticovscaia Natalia1Dumitraş Tatiana1Cucu C.1Ţurcan Olga1Gribiniuc Anatol1Sasu Diana1Gribincea Alexandru1Ababii Ludmila1Fuştei Roman1More Tatiana1Erlih Mihail1Dragan Ion1Grumeza Doina1Grejdieru Aurelia1Fatnic Elena1Morcov Larisa1Gîrbu Ionel1Bahneanu Aura1Zabrian Inesa1Oprea Victor1Cerlat Elena1Stratan Nadejda1Nofit Rodica1Botnari Cristina1Timovscaia Inna1Iovu Ion1Toncoglaz Constantin1Andronic Ana1Ciaichişciuc Victor1Mişenin Dmitrii1Terzi Olesea1Fiodorova Natalia1Paraduh Irina1Paşalî Maria1Spancioc Iurie1Iaconi Diana1Albu Alisa1Cotov Tatiana1Fedorova Natalia1Cazacu Anatol1Pîrţac Ion1Balan Greta1Lupu Gheorghe1Surev Artiom1Iacomi Vladimir1Lupu Diana1Sănduță Carolina1Varvariuc Viorica1Mihaluţa Viorica1Cobzac Maria1Melnic Anastasia1Vidaicu Mariana1Bujinova Nina1Mercaciova Maria1Tolici Doina1
Mocan-Vozian Ludmila
Cuvinte-cheie (65): receptor (3), destinatar (2), portret (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte interactive şi interdisciplinare în domeniul educaţiei plastice
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentelor digitale în crearea lucrărilor de artă contemporană
Mocan-Vozian Ludmila, Brînză Evghenii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuumul spațio-temporal în artă și știință
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folklore between tradition and modernity  
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul în opera de artă – mijloc de cunoaştere a lumii
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist - receptor
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori corelative în peisajul vest-european
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Correlation of reason and emotion in a work of art
Mocan-Vozian Ludmila
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 17 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură)
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contrariile ca analogie a armoniei în artele plastice
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia receptării artistice a operei de artă (pictură)
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Practici şi tendinţe în pictura contemporană
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(18) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metodologia analizei operei de artă
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(15) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21