IBN
Close
Mocan-Vozian Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 5

Abordări pluri-, inter- și transdisciplinare din perspectiva educației moderne
Mocan-Vozian Ludmila1 , Pascalova Cristina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 25 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluri-, inter- and transdisciplinary approaches from the perspective of modern education
Mokan-Vozian Ludmila1 , Pascalova Cristina2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Theoretic Lyceum Iulia Hasdeu, Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 5 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on interculturality through the prism of art
Mokan-Vozian Ludmila
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 4 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul artei în promovarea interculturalității
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tehnologiilor digitale în educația artistico-plastică și formarea tinerelor generații
Mocan-Vozian Ludmila , Rozovel Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Designul ca valoare estetică și culturală
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția arhitecturii prin prisma conceptului de cronotop
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-947-1 (PDF).
Disponibil online 4 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea culturii și tradițiilor populare în cadrul disciplinelor școlare
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Parametri și valori ale transdisciplinarității în educație și instruire
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte interactive şi interdisciplinare în domeniul educaţiei plastice
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentelor digitale în crearea lucrărilor de artă contemporană
Mocan-Vozian Ludmila , Brînză Evghenii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение цифровых технологий в графическом дизайне
Мокан-Возиян Людмила
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Актуальні проблеми сучасного дизайну
Vol.2. 2020. Kiev. ISBN 978-617-7506-57-6.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuumul spațio-temporal în artă și știință
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folklore between tradition and modernity  
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul în opera de artă – mijloc de cunoaştere a lumii
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist - receptor
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-51. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Învăţământul şi educaţia artistică în societatea contemporană – probleme şi contradicţii
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-1372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori corelative în peisajul vest-european
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Correlation of reason and emotion in a work of art
Mokan-Vozian Ludmila
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 17 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură)
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contrariile ca analogie a armoniei în artele plastice
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia receptării artistice a operei de artă (pictură)
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-1639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Practici şi tendinţe în pictura contemporană
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(18) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metodologia analizei operei de artă
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(15) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Incidența repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Mocan-Vozian Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32