IBN
Close
Petcu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 2

Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne în educație
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utlizarea tehnicilor teatrale în dezvoltarea comunicării orale la elevii din clasele primare
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale la orele de limba română în treapta primară de învățământ
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordări curriculare ale conceptelor de teorie literară în clasele primare
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 16 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rolul textului literar în formarea conceptelor de teorie literară la elevii din clasele primare
Petcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Activites ludiques et activites orales – des strategies efficaces pour un enseignement du français au niveau precoce
Petcu Tatiana
Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9