IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "speech"
Современные подходы к организаци речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями куррикулума
Gaidarji M.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru măr și măr pădureț în graiurile moldovenești
Lebediuc Adela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă/vorbire vs. Competență /performanță
Molea Viorica
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice referitoare la discurs și text
Eni Mihaela
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые семасиологические взгляды акад. С. Бережана
Popa Gheorghe
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte moderne de comunicare publica în sanatate
Nastasiu Silvia, Timotin Alina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние гаджетов на развитие речи в дошкольном возрасте
Iordatii Iulia
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Средства выразительной речи в обучении выразительному чтению младших школьников
Popova Ecaterina, Drozd Galina
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiu Părintelui Alexei Mateevici
Bujag Angela
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(47-48) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performance of pitch detection algorithms in case of nonstandard speech
Pustovalova Olga
Moldova State University
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză
Popa Oxana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О многоаспектности текста как особой единицы синтаксиса
Tudose Vera
Славянский университет, Республика Молдова
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects généraux et fonctionnels des structures phonétiques composées dans la langue française
Chirdeachin Alexei
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Périple saussurien à la fête des 100 ans du C.L.G. (1916-2016)
Ardeleanu Sanda-Maria
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară
Botnari Valentina, Repeșco Gabriela, Bleandură Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prescriptive Dominants of the Present Occasional Theological Discourse. Paraenesis
Gheorghiu (Grecu) Anamaria
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 6 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A semiotic approach to illness in Emily Brontë’s “Wuthering Heights”
Boghian Ioana
"Vasile Alecsandri" University of Bacau
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 2 September, 2015. Descarcări-45. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea în viziunea lingvisticii integrale
Savin-Zgardan Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diachronic and synchronic aspects of the concept ‘speech’. Language contacts between semitic/arabic and indo-germanic languages
Haase Fee-Alexandra
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de textualizare, un nou obiect pentru studii lingvistice
Cîşlaru Georgeta12
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57