IBN
Close
Chiperi Nadejda
Cuvinte-cheie (26): particularităţi psihologice (2), motorism (1), psychomotricity (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Antrenarea sferei motrice pentru dezvoltarea vorbirii copiilor cu dizabilităţi multiple
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul consilierii familiei în cadrul instituţiei de educaţie timpurie
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea comportamentală a copiilor cu dizabilităţi mintale ușoare, implicaţi în diferite modele educaţionale
Bucun Nicolae1, Chiperi Nadejda2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspectele comunicării asertive pentru copiii cu dizabilităţi vizuale
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte ale functionalitatii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati vizuale
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţe şi bariere în calea trecerii la educaţia incluzivă
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Determinismul cauzal al copiilor institutionalizaţi
Chiperi Nadejda
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directii de consiliere în lucrul cu familia
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Optimizarea activității intelectuale a elevilor mici cu dizabilități mintale ușoare prin stimularea proceselor psihice
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihologice ale copiilor implicaţi în diverse modele de educaţie
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 17(1) / 2014 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 June, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tendinţe noi în dezvoltarea psihologiei speciale
Chiperi Nadejda, Maximciuc Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Influenţa social psihologică a mediului instituţionalizat asupra dezvoltării psihice a elevilor cu nevoi speciale
Bucun Nicolae1, Chiperi Nadejda2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul evaluării formative în dezvoltarea la elevii cu CES a capacităţilor de învăţare – autocontrol – autoreglare
Chiperi Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13