IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 14:38
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)11
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6914961537534366
Volume42367461166
Total7335328998700

Vizualizări   1125Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 2-2
In Honorem Profesorului Ioan Caproşu 3-5

CZU: 37(498)(092)

Chicuş Nicolae, Gonţa Gheorghe
Cum interpretăm devianța: ca o abatere de la normele de orice natură sau ca o încălcare a normelor de o anumită natură? 5-14

CZU: 316.624+37.015.3

Şleahtiţchi Mihail
Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova 14-17

CZU: 159.942:371.13

Racu Igor, Sadovei Larisa
Un dicționar de scos de pe raft, de pus pe masa 18-20

CZU: 811.135.1'374.2'373.46:[64+613]+[64+613](038)=135.1

Zgardan-Crudu Aliona
Dimensiuni ale performanţei profesionale a cadrelor didactice universitare 20-27

CZU: 378.124

Pleşca Maria
Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă 27-31

CZU: 159.922.8+37.015.3

Zagaievschi Corina
Abilitarea elevilor cu deficienţe asociate prin intermediul terapiei ocupaționale 32-37

CZU: 376.1.015.3

Plămădeală Mariana, Ciubotaru Natalia
Атеистическая пропаганда и агитация в Молдавской ССР (1960-1991) 37-47

CZU: 94(478)"1960/1991"

Туманов Дмитрий
Modelele conceptuale de predare a istoriei în școala contemporană 48-56

CZU: 37.02:94

Lisnic Angela
Romanul lui Vladimir Beşleagă în receptare critică 56-60

CZU: 821.135.1-3(478).09

Gherman Oxana
Імідж як складова професійної культури менеджера освіти: теоретичний аспект 60-66

CZU: 005.322:316.46:37

Postoian Tatiana, Кравець Я.
Delimitarea formațiilor prefixoidale de cuvintele prefixate și de cele compuse 66-73

CZU: 81'1

Macari Aliona
Optimizarea activității intelectuale a elevilor mici cu dizabilități mintale ușoare prin stimularea proceselor psihice 74-81

CZU: 376.4.015.3

Chiperi Nadejda
Preachiziţiile din domeniul TIC necesare formării iniţiale a învăţătorului 81-84

CZU: 37.016:004

Pavel Maria
Postachiziţiile din domeniul TIC ale viitorilor învăţători 85-88

CZU: 378.147.02:004

Pavel Maria
Factori fundamentali în formarea viziunii artistice – corelări și premise 88-94

CZU: 37.036:7.011

Ursachi Rodica
Modelul nonformal de educaţie pentru mediu în clasele primare 94-101

CZU: 373.3.033

Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Liniile strategice ale educaţiei libertariene în pedagogia eticii 102-109

CZU: 37.01:17

Paniş Aliona, Callo Tatiana
Aspecte privind toleranța religioasă a Țării Moldovei în perioada domniei lui Ieremia Movilă 110-115

CZU: 94:241(478)

Bolduma Viorel
La différenciation sur la dimension interculturelle dans l’enseignement du français à l’Université 115-129

CZU: 811.133.1+008

Ciolacu Lidia
Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi 129-132

CZU: [37.013.43+37.015.3]:159.942

Pâslaru Vladimir
Educația elevilor în spiritul toleranței pentru un mediu social bazat pe inteligență emoțională. Recenzie asupra monografiei Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice, autoare Lilia Balțat 132-134

CZU: 37.034

Sadovei Larisa, Scurtu Tatiana