IBN
Close

65Publicaţii

3714Descărcări

55473Vizualizări

Bucun Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 32
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2021 - 1

Influența activităților fizice asupra anxietății și imaginii de sine
Bucun Nicolae1 , Crețu Crina Florica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Cadrul de referinţă al educaţiei nonformale
Bucun Nicolae1 , Vasilachi Octavian2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-133. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mindfulness și psihoterapia cognitiv-comportamentală în intervenția asupra anxietății la copii (programul „mindful time for kids”)
Bucun Nicolae , Crețu Crina Florica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul optimismului în contextul potenţialului personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorităţi în cercetarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia şcolară în Germania, model european de bune practici
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea reprezentărilor sociale a învățării pe tot parcursul vieții în mediul educațional
Bucun Nicolae , Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnicilor psihodramatice în intervenţia în burnout
Bucun Nicolae1 , Creţu Alin Ioan2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритеты исследований в психологической службe в Республике Молдова
Букун Николаe , Палади Оксана
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Percepţia insuccesului şcolar de către familia elevului
Cumpănășoiu Teodor Sorin12 , Bucun Nicolae3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Liceul Preda Buzescu,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea abilităților de adaptare psihosocială a copiilor cu ceri nțe educaționale speciale în instituțiile școlare
Bucun Nicolae , Toma Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare în marketing
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de informaţie şi prognoza în cercetarea de marketing
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

„Repere conceptuale ale asistenţei psihologice în învăţarea pe tot parcursul vieţii” - monografie
Bucun Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe
Bucun Nicolae1 , Ababii Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-79. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea şi cercetarea psihopedagogică
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile orientate spre eficientizarea produsului social
Bucun Nicolae , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism
Bucun Nicolae , Vrabie Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-276. Vizualizări-1316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile adaptării psihologice a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general
Bucun Nicolae , Toma Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-124. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 65