IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători",
Chișinău, Moldova, 22 septembrie 2017
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Responsabili de ediție: Ababii I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP ”Medicina”
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-82-064-6
CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111 C 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 iulie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Chimie (1)Biologie (16)Medicină (120)Farmacie (2)Sociologie (2)