IBN
Închide

190Publicaţii

1106Descărcări

141883Vizualizări

Maniuc Mihail29Diacova Svetlana27Danilov Lucian26Ababii Polina19Chiaburu Anghelina12Ghinda Serghei9Nacu Viorel8Chirtoca Diana7Cabac Vasile6Parii Sergiu6Osman Victor6Didencu Alexandru5Duca Gheorghe4Aramă Efim4Groppa Stanislav4Sandul Alexandru4Topor Boris4Şaptefraţi Lilian4Gavriluţa Vasile4Ghidirim Gheorghe3Prisacari Viorel3Grejdieru Alexandra3Popa Vladimir3Mazur Minodora3Cotelea Iulia3Bocan A.3Hotineanu Vladimir2Tighineanu Ion2Şemeacova Tatiana2Jitari Vasile2Raevschi Simion2Gramma Rodica2Gornea Filip2Groppa Liliana2Mereuţă Ion2Vataman Eleonora2Vetricean Sergiu2Ciobanu Pavel2Cepoi-Bulgac Daniela2Jened Raghid2Calancea Alexandru2Romancenco Andrei2David Valeriu2Chirtoca Boris2Cobzac Vitalie2Raevschi Elena2Manolache Ala2Fulga Veaceslav2Pleşco (Jin) Irina2Smetanca Vladimir2Branişte Tudor2Diacova-Sosnovscaia Olga2Kostinov Mikhail2Paraschiv Angela1Gaindric Constantin1Ciochină Valentina1Lozan Oleg1Ţurcan Vladimir1Eţco Constantin1Ciobanu Gheorghe1Agachi Svetlana1Ambros Filip1Berliba Sergiu1Beţiu Mircea1Cardaniuc Corina1Dandara Otilia1Deseatnicova Elena1Felecico Fiodor1Grossu Iulian1Izvoreanu Alexandru1Jeru Ion1Rojnoveanu Gheorghe1Cernîi Anatolie1Cerneţchi Olga1Gavriliuc Mihail1Spinei Larisa1Tintiuc Dumitru1Rotaru Larisa1Tudor Elena1Vudu Lorina1Zota Eremia1Bairac Vasile1Buga Mircea1Doni Nicolae1Chirtoacă Boris1Ţurcan Victor1Losîi Oleg1Marandiuc Svetlana1Brinister I1Furdui Teodor1Grejdianu Tudor1Ciocanu Mihail1Jucovschi Constantin1Mazur-Nicorici Lucia1Chiosa-Chiaburu Doina1Guţuleac Ludmila1Scutelnic Lilia1Manic Victor1Şciurov Lucia1Diacova Olga1Vinogradova Tatiana1Chesov Ion1Sandu Alexandru1Rîmbu-Luchian Elena1Sarafoleanu Codruţ1Sperling Laurence1Trofimciuc M.1Desvignes Veronique1Ivanskiy D.1Ginda S.1Poddubikov Alexander1Levcenco A.1Donica G.1Balov S.1Mironaş P.1Vița Andrian1McDonald Thomas J.1
Ababii Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 167. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 93
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 39
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 25
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2022 - 2

Anestezia general cu jet – ventilare de frecventă înaltă la pacienții cu patologie laringiană
Ababii Ion1 , Vetricean Sergiu12 , Cabac Vasile1 , Osman Victor21 , Chirtoca Boris2 , Rîmbu-Luchian Elena2 , Vița Andrian2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the staged and structured process of teaching practical skills at the university stage with the application of medical training by simulation
Romancenco Andrei1 , Spinei Larisa1 , Ababiy Ivan1 , Rojnoveanu Gheorghe1 , Dandara Otilia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Epistaxis: protocol clinic naţional PCN-397
Ababii Ion , Vetricean Sergiu, Maniuc Mihail , Danilov Lucian , Cabac Vasile , Osman Victor, Chiriac Ana-Maria, Sencu Eusebiu, Ababii Polina , Gavriluţa Vasile , Antohi Andrei, Enachi Victor , Noroc Iurie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/12/PCN-397-Epistaxis.pdf
Disponibil online 29 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality of life and general health of young children with otitis media
Diacova Svetlana , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina , Gavriluţa Vasile
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

A role of oropharyngeal microbiota in developing acute and chronic diseases of the upper respiratory tract
Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Ghinda Serghei2 , Trofimciuc M.1 , Kostinov Mikhail34 , Poddubikov Alexander3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 I. I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Russian Journal of Infection and Immunity
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2220-7619 / ISSNe 2313-7398
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional and morphological correlations in prolonged otitis media in childhood
Diacova Svetlana1 , Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina12 , Gavriluţa Vasile12 , Levcenco A.12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 IMSC Clinica "Emilian Cotaga"
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesenchymal stem cells proliferation and remote manipulation upon exposure to magnetic semiconductor nanoparticles
Branişte Tudor1 , Cobzac Vitalie2 , Ababii Polina2 , Pleşco (Jin) Irina1 , Raevsky Simion3 , Didencu Alexandru2 , Manyuk Mihail2 , Nacu Viorel2 , Ababiy Ivan2 , Tiginyanu Ion14
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Moldova State University,
4 Academy of Sciences of Moldova
Biotechnology Reports
Vol. 25, / 2020 / ISSN 2215-017X / ISSNe 2215-017X
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea urechii medii la copiii cu patologia organelor respiratorii
Diacova Svetlana , Ababii Ion , Maniuc Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina , Chiaburu Anghelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of semiconductor nanoparticles upon the activity of mesenchymal stem cells
Branişte Tudor1 , Cobzac Vitalie2 , Ababii Polina2 , Pleşco (Jin) Irina1 , Raevsky Simion3 , Didencu Alexandru2 , Manyuk Mihail2 , Nacu Viorel2 , Ababiy Ivan2 , Tiginyanu Ion1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Moldova State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of the auto osteomatrix forte graft in total tympanomastoid dissection
Ababiy Ivan , Vetricean Sergiu , Smetanca Vladimir , Danilov Lucian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Personalitate marcantă a științei și practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani
Ababii Ion , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul care a dus numele neamului său departe în lume. Academicianul Gheorghe GHIDIRIM la 80 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Clinical and immunological efficacy of conjugated pneumococcal vaccine in children with compensated chronic tonsillitis
Ababiy Ivan1 , Danilov Lucian1 , Ginda S.2 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Kostinov Mikhail34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 I. I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo
Nr. 2(97) / 2018 / ISSN 0031-403X
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul universitar Victor Ghețeul – 90 de ani de la naștere 22.12.1928 – 24.02.2018
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status of Cardiovascular Population Health in the Republic of Moldova
Raevschi Elena1 , Ababiy Ivan1 , Sperling Laurence2 , Vataman Eleonora3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 The Center for Heart Disease Prevention, Emory University School of Medicine, Atlanta,
3 Institute of Cardiology
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Gheteul – to the 90th anniversary 22.12.1928 – 24.02.2018
Ababiy Ivan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Vovc 70-year anniversary
Ababiy Ivan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Complex conservative treatment of chronic tonsillitis in children using local immunostimulation (autologous mononuclear cells)
Danilov Lucian1 , Ababiy Ivan1 , Ghinda Serghei2 , Nacu Viorel1 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Didencu Alexandru1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2017
Ediția a 6-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153860358-1.
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică
Ababii Ion1 , Danilov Lucian1 , Maniuc Mihail1 , Şaptefraţi Lilian1 , David Valeriu1 , Fulga Veaceslav1 , Ghinda Serghei2 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Didencu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of Delphi study regarding the development of ongoing behavioral risk factor surveillance system in the Republic of Moldova
Raevschi Elena1 , Ababiy Ivan1 , Vataman Eleonora2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Cardiology
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie a sistemului național de sănătate, a învăţământului şi ştiinţei medicale
Ababii Ion , Tintiuc Dumitru , Grossu Iulian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-1756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Testemițanu – promotor al științei medicale naționale
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

BioR medication in the combined treatment of chronic tonsillitis in children
Danilov Lucian1 , Ababiy Ivan1 , Ghinda Serghei2 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Bocan A.1 , Cotelea Iulia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 8 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra oncologie, hematologie si radioterapie
Ababii Ion12 , Mereuţă Ion2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical, functional, and surgical findings in chronic bilateral otitis media with effusion in childhood
Diacova Svetlana1 , McDonald Thomas J.2 , Ababiy Ivan1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Mayo Clinic, Rochestr
Ear, Nose and Throat Journal
Nr. 8(95) / 2016 / ISSN 0145-5613 / ISSNe 1942-7522
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani
Duca Gheorghe1 , Ababii Ion2 , Paraschiv Angela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-2203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunohistochemical characteristic of cellular and humoral immunity and preimmune factors in chronic tonsillitis in children
Danilov Lucian , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Şaptefraţi Lilian , David Valeriu , Fulga Veaceslav , Bocan A.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3, R. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco.
Ababii Ion , Berliba Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani
Ababii Ion1 , Duca Gheorghe2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middle ear monitoring in children
Diacova Svetlana1 , Ababiy Ivan1 , Manyuk Mihail1 , Danilov Lucian1 , Chiaburu Anghelina1 , Ababii Polina1 , Diacova-Sosnowska Olga1 , Desvignes V.2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Society “Médecines du Monde”, Clermont-Ferrand
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O istorie de decenii
Ababii Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasilii CHEKURIN – 125 years since the date of the birth
Ababiy Ivan , Cabac Vasile , Manyuk Mihail , Sandu Alexandru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 18

Advantages of Applications UV Detectors Based on Stratified Crystals in Medicine
Ababiy Ivan , Aramă Efim
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alma Mater la 70 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNIVERSARIES. Alin Bour 50 de ani.
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNIVERSARIES. Nicolae Gladun 70 de ani.
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BioR medication in the combined treatment of chronic tonsillitis in children
Danilov Lucian1 , Ababiy Ivan1 , Ghinda Serghei2 , Manyuk Mihail1 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Bocan A.1 , Cotelea Iulia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea biomedicală în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova: o etapă calitativ nouă
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată
Danilov Lucian1 , Ababii Ion1 , Ghinda Serghei2 , Maniuc Mihail1 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de cunoștinţe și abilităţi practice în domeniul urgenţelor obstetricale, ginecologice și neonatale ale studenţilor anului VI de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Ababii Ion , Gramma Rodica , Romancenco Andrei , Cardaniuc Corina , Chesov Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 December, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunostimularea locală cu celule mononucleate autologe în tratamentul complex al amigdalitei cronice compensate la copii
Ababii Ion1 , Ghinda Serghei2 , Danilov Lucian1 , Nacu Viorel1 , Maniuc Mihail1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam.Constantin Matcovschi
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaje de salut
Buga Mircea1 , Ababii Ion2
1 Ministerul Ocrotirii Sănătăţii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middle ear monitoring in children
Diacova Svetlana , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Danilov Lucian , Chiaburu Anghelina , Ababii Polina , Diacova-Sosnowska Olga , Ivanskiy D.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Fruntaşu 80 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea managementului otitei medii recidivante la copii
Diacova Svetlana , Ababii Ion , Maniuc Mihail , Danilov Lucian , Ababii Polina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petru Stratulat
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinoterapia în managementul tratamentului complex al amigdalitei cronice la copii
Ababii Ion1 , Ghinda Serghei2 , Danilov Lucian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viorel Nacu 50 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Popa 80 de ani
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 190