IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective" consacrat aniversării de 80 de ani de la Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Cuvinte-cheie (212): accounting (6), income (5), cost (4)
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.32
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 210
ISBN: 978-9975-64-244-6
CZU: [657+33]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 mai 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Ştiinţe agricole (36)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (110)Drept (4)Sociologie (3)Ştiinţe politice (1)