IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională,
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019
Ştiinţă, educaţie, cultură
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Zaharia S.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3246-7-0
CZU: 082:378.4(478-21)(082)=135.1=111=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (35)Tehnică (14)Filologie (76)Chimie (4)Istorie (78)Filosofie (43)Pedagogie (134)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (79)Psihologie (52)Sociologie (184)Ştiinţe politice (29)Ştiinţe agricole (41)Biologie (2)Economie (116)Geografie (2)Drept (52)Farmacie (2)Medicină veterinară (9)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Administrare publică (17)Geologie şi Mineralogie (2)Arhitectura (1)Altele (1)