IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională,
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019
Pagina web: http://www.kdu.md/
Ştiinţă, educaţie, cultură
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Zaharia S.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 568
ISBN: 978-9975-3246-7-0
CZU: 082:378.4(478-21)(082)=135.1=111=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (99)Ştiinţe agricole (133)Chimie (9)Biologie (13)Economie (413)Drept (291)Pedagogie (746)Medicină (14)Sociologie (288)Ştiinţe politice (56)Administrare publică (33)Altele (6)Filologie (312)Filosofie (88)Studiul artelor, culturologie (193)Psihologie (107)Tehnică (47)Istorie (273)Geografie (3)Farmacie (2)Medicină veterinară (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Geologie şi Mineralogie (2)Arhitectura (1)