IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Congresul "International congress on oil and protein crops" Meeting of the EUCARPIA Oil and Protein Crops Section,
Chişinău, Moldova, 20-24 mai 2018
International congress on oil and protein crops
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Duca M.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-3178-5-6
CZU: 581.15/.16(082)=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Ştiinţe agricole (58)Chimie (2)Biologie (140)