IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară "Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale" : cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice" "Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale", conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară,
Chișinău, Moldova, 2-3 noiembrie 2018
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019) conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ulian G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 529
ISBN: 978-9975-142-57-1
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 31 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: