IBN
Închide

50Publicaţii

1109Descărcări

30741Vizualizări

Ulian Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole cat. C - 12
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2021 - 1

Specifics of financing public procurement in the Republic of Moldova in the context of optimizing public finance management
Mulic Andrei , Ulian Galina
State University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cuvânt înainte
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova prin intermediul instrumentelor micro și macroeconomice
Ulian Galina , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Managementul finanțelor municipale prin prisma criteriilor de transparență și performanță
Vlase Elena Irina , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Inovațiile – factor determinant al creșterii economice
Cojocaru Maria , Ulian Galina , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova
Coreţchi Boris , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportarea managerială – premise a succesului în procesul decizional
Ulian Galina1 , Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone
Ulian Galina1 , Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența telemedicinii: aspect metodologic
Ulian Galina1 , Maximilian Silvestru1 , Aramă Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria , Ulian Galina , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Elementele susţinerii mediului de afaceri la nivel naţional
Ulian Galina1 , Mîrzac Mariana1 , Hulapova Tamara2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială
Cobzari Ludmila1 , Ulian Galina2 , Miron Oxana3 , Cebotari (Moroi) Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică”
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor
Ulian Galina , Şarco Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Identification des besoins de formation dans le champ du management de l’activite hoteliere en Republique de Moldavie: approche methodologique
Ulian Galina , Castraveţ Lucia
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici
Secrieru Vasile1 , Ulian Galina2
1 Curtea de Conturi a Republicii Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia “International finance”.
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетеоретические аспекты эффективности контроля
Каприян Юлия , Ульян Галина , Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

O modalitate de estimare a strategiilor universităţilor
Ulian Galina , Caprian Iulia , Maximilian Silvestru , Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50