IBN
Închide
Ulian Galina Petru
Cuvinte-cheie (140): innovation (3), strategie (3), factori economici (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Inovațiile – factor determinant al creșterii economice
Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova
Coreţchi Boris, Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportarea managerială – premise a succesului în procesul decizional
Ulian Galina1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone
Ulian Galina1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența telemedicinii: aspect metodologic
Ulian Galina1, Maximilian Silvestru1, Aramă Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială
Cobzari Ludmila1, Ulian Galina2, Miron Oxana3, Cebotari(Moroi) Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică”
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor
Ulian Galina, Şarco Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Identification des besoins de formation dans le champ du management de l’activite hoteliere en Republique de Moldavie: approche methodologique
Ulian Galina, Castraveţ Lucia
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici
Secrieru Vasile1, Ulian Galina2
1 Curtea de Conturi a Republicii Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia “International finance”.
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетеоретические аспекты эффективности контроля
Каприян Юлия, Ульян Галина , Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

O modalitate de estimare a strategiilor universităţilor
Ulian Galina, Caprian Iulia, Maximilian Silvestru, Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva extinderii interacţiunilor om–calculator: reflecţii, sugestii
Ulian Galina, Caprian Iulia, Caprian Iurie, Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Probleme şi tendinţe de inovare in dezvoltarea Republicii Moldova: aspectul regional”.
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft power în politicile externe ale statelor
Maximilian Silvestru, Ulian Galina, Caprian Iulia, Filip Daniela, Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind perspectivele dezvoltării serviciilor bancare auxiliare
Ulian Galina1, Ciobanu Lilia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu – instrument eficient de planificare a bugetului
Ulian Galina, Vişanu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte social-economice ale investiţiilor în educaţie
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41