IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Agricultura modernă-realizări şi perspective" dedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chisinau, Moldova, 26 septembrie 2008
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor dedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 16
Locul publicării: Chisinau, Republic of Moldova
Editura: CE UASM
Anul publicării: 2008
Numărul de pagini: 454
ISBN: 978-9975-64-127-2
CZU: 631/635:378.6(478)(082)=135.1=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2008 Vol. 16 122
Disponibil în IBN: 27 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (122)