IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internațională de comunicări ştiinţifice studenţeşti", 26
Chișinău, Moldova, 1 februarie - 1 martie 2022
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 26, Vol.1, R
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Savva M.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 443
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
CZU: 082=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 iunie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (26)Filologie (61)Chimie (32)Biologie (20)Istorie (35)Economie (25)Filosofie (5)Drept (54)Pedagogie (19)Psihologie (56)Sociologie (14)Medicină (1)Farmacie (1)Ştiinţe politice (12)Administrare publică (10)Ştiinţe agricole (1)Studiul artelor, culturologie (8)