IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 38

2021 - 1

Modern urban poetics and the Chisinau space experience of the migrant character

State University of Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 24 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Sensul polifonic al spațiului urban chișinăuian în creația lui Sergiu Matei Nica

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topoanalysis of urban space in postmodern novels from Bessarabia

State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 68-77.
Disponibil online 12 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The literary multilocality of the Chisinau urban space in texts of Sergiu Matei Nica

State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. Alpha Institute for Multicultural Studies. 109-117.
Disponibil online 9 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literary representations of the urban space of the Chișinău city in the texts of the Romanian writers from Basarabia

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topografii urbane poetizate de scriitorii postmoderni din Basarabia

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. 538-545.
Disponibil online 12 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Cărţile Bibliotecii Municipale „B. P Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura digitală şi metalimbajul poetic postmodern

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hora satului în spațiul basarabean: contexte politice și culturale

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 69-70.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miza poeziei actuale şi valurile succesive generaţioniste

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 70-70.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reverse parabolism and dialogical report of variations in B. P-Hasdeu's prose

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lite. 2019. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 136-141.
Disponibil online 4 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Goma reîntors acasă într-un volum de sinteză critică

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hora satului: tradiție și inovație /mutații cultural-politice

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Simpozionul național de studii culturale:
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 45-46.
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Parabolizarea distopică în romanele lui Nicolae Rusu

Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă folclorică privind societăţile preindustriale din Basarabia

, ,
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 198-198.
Disponibil online 12 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The 1960's dramatic anti-canon in Bessarabia

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Lite. 2018. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 404-413.
Disponibil online 14 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenologie şi contextualitate istoricoetnologică: Hora satului in Basarabia

Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 133-133.
Disponibil online 11 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38