Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
694 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-28 19:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3.09 (41)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2138)
SM ISO690:2012
ŞIMANSCHI, Ludmila. Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma). In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2019, nr. 3, pp. 18-30. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3549706
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)

Short prose: adventure of narrative formulas (with reference to B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3549706
CZU: 821.135.1-3.09

Pag. 18-30

Şimanschi Ludmila
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2019


Rezumat

În acest studiu am analizat formula narativă din proza scurtă a scriitorilor români B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma, pentru a identifica disponibilitatea de a căuta noi strategii discursive. După o reconsiderare substanţială critică actualizată, am stabilit că autorii dovedesc în textele de proză scurtă mobilitate şi vivacitate nebănuită, remarcându-se diversitatea strategiilor narative. În fiecare caz în parte a fost necesară mişcarea inerţiilor critice, pentru a pune în valoare inovaţiile în formula narativă: polimorfismul discursiv, raportul dialogic al variaţiilor şi subminarea parodică a operelor romantice (B. P. Hasdeu); recurgerea la autoparodie, jocul vocilor narative, ambiguitatea referentului (C. Negruzzi); esenţializează autoficţională a dramei refugierii, subminarea strategiilor ideologice comuniste ale mancurtizării fiinţei umane (Leon Donici), forţarea de a scrie în alt gen, construirea complicatelor amestecuri mentale, tematizarea proeminentă a proceselor mentale cognitive (Paul Goma).

In this study we analyzed the narrative formula from the short prose of the Romanian writers B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma, to identify the readiness to look for new discursive strategies. After a substantially updated critical reconsideration, we established that the authors demonstrate in the short prose texts mobility and unexpected vivacity, noting the diversity of narrative strategies. In each case it was necessary to move critical inertions, to discover innovations in the narrative formulation of discourse polymorphism, the dialogic report of variations and the parodic undermining of romantic works (B. P. Hasdeu); recourse to Autoparody, the play with narrative voices, the ambiguity of the reference (C. Negruzzi); the self-fiction essence of the refugee drama, undermining the communist ideological strategies of the mancurtization of the human being (Leon Donici), forcing to write in another genre, building complicated mental mixtures, prominent tematization of mental cognitive processes (Paul Goma).

Cuvinte-cheie
Proză scurtă, experiment narativ, reconsiderare actualizată, strategii narative, polimorfismul discursiv, spaţiu mental amalgamat,

Short Prose, narrative experiment, updated reconsideration, narrative strategies, discourse polymorphism, amalgamated mental space