IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 80

2021 - 2

Importance of the assessment of lipid metabolism indicators in chronic viral hepatitis

, , , ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 109-110.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 60-61.
Disponibil online 2 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Transplantul – o speranță la viață. Caz clinic

, , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 454-454.
Disponibil online 31 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale

, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 223-223.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B

, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 201-201.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы оценки качества жизни у пациентов с хроническими гепатопатиями

Березовская E., Лупашко Юлианна, Венгер Инна, Кирвас Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 32-35.
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качество жизни у пациентов с циррозом печени до трансплантации

Лупашко Юлианна, Таран Наталья, Березовская E.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 24-27.
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?

Венгер Инна, Лупашко Юлианна, Думбрава Влада-Татьяна, Березовская E.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уровни депрессии и тревожности у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени

Березовская E., Лупашко Юлианна, Глижин Алёна, Головатюк Людмила
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 73-76.
Disponibil online 30 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Состояние психического здоровья у пациентов с хроническим вирусным гепатитом

Березовская E., Лупашко Юлианна, Головатюк Людмила
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Neuroscience for medicine and psychology
2018. Moscova, Rusia. ООО “МАКС Пресс”. 105-106.
Disponibil online 22 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 10

Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
, , , , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panteonul onoarei: in memoriam Zinaida Anestiadi

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii inovatoare, substanțe active și preparate utilizate în terapia patologiilor canceroase

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carcinomul hepatocelular sub aspectul includerii recipientului în lista de așteptare

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile hemostazei la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată în transplantul hepatic 

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile de management contemporan al urticariei cronice 

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de diagnostic neinvaziv al miocardiopatiei în cadrul sindromului hepatopulmonar 

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 80