IBN
Închide

37Publicaţii

369Descărcări

21276Vizualizări

Chirvas Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Indicele profilului lipidic în infecția cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovscaia Elena , Ghelimici Tatiana , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia in decompensated liver diseases
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Chirvas Elena , Ghelmici Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Disseminated superficial actinic porokeratosis: case report
Nedelciuc Boris , Beţiu Mircea , Sturza Vasile , Stefaniuc Ina , Chirvas Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentation of a clinical case of folicular diskeratosis - Darier’s disease
Beţiu Mircea , Sturza Vasile , Gogu Vladislav , Chirvas Elena , Stefaniuc Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of lipid spectrum indicators in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovskaia Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional assessment in patients with asthma in association with chronic HBV infection
Chirvas Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S1(30) / 2021 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia în ciroza hepatică
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(80) / 2021 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of liver metabolism in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Berezovskaia Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S1(30) / 2021 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of the functional condition of the liver and oxidative stress in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Acne fulminans induced by isotretinoin: case report
Chirvas Elena , Stefaniuc Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurofibromatoza tipul I (clasică von recklinghausen) – reflecții pe marginea unui caz clasic
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Taran Natalia , Harea Gheorghe , Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Berezovscaia Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urticaria spontană cronică asociată cu infecția Helicobacter Pylori: particularități clinico-paraclinice și oncoprevențiа.
Gribiniuc Anatol1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Lupaşco Iulianna1 , Harea Gheorghe1 , Chirvas Elena1 , Oboleșeva Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP AMT Centru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы оценки качества жизни у пациентов с хроническими гепатопатиями
Березовская Елена , Лупашко Юлианна , Венгер Инна , Кирвас Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Lung function dereglation in patients with liver cirrhosis of viral etiology B and D
Taran Natalia , Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Ghelimici Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(28) / 2019 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
Gribiniuc Anatol , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Chirvas Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea T celulară în infecţia cronică HBV 
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Taran Natalia , Chirvas Elena , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Biological and psychogenic mechanisms of depression in patients with chronic viral hepatitis
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 22 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of steatosis on hepatic arterial hemodynamics in patients with chronic viral hepatitis C
Harea Gheorghe , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunopatologia astmului bronşic
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme imunologice asociate cu tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei la pacienţii cu hepatite cronice virale
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribiniuc Anatol , Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metabolismului serotoninei în bolile cronice hepatice.
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena , Ţurcan Svetlana , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribinciuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The humoral immunological profile of patients with chronic hepatitis B infection (HBsAg-negative / anti-HBcor–positive serologic status) in association with asthma
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Harea Gheorghe , Ghelimici Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei în hepatitele cronice virale.
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribiniuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dereglările statutului imun celular la pacienţii cu astm bronşic în asociere cu infecţia cronică cu virusul hepatic B varianta serologică HBsAG negativă /anti HBcor total pozitivă
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările statutului imun umoral la pacienţii cu astm bronşic în asociere cu infecţia cronică cu virusul hepatic B, varianta serologică HBsAG negativă (Infecţia ocultă cu virusul hepatic B)
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(61) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dereglările statutului imun la pacienţii cu astm bronşic în asociere cu infecţia ocultă cu virusul hepatic B
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(56) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Abdomen mărit în volum de geneză neclară (prezentare de caz)
Chirvas Elena1 , Harea Gheorghe1 , Tofan-Scutaru Liudmila1 , Cojuhari Maria2 , Onu Vera1 , Ungureanu Sergiu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările clinico-paraclinice și factorii precipitanți ai insufi cienței hepatice cronice din ciroza hepatică
Tofan-Scutaru Liudmila1 , Cervinski Irina1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Lupaşco Iulianna1 , Taran Natalia1 , Berliba Elina1 , Ţurcan Svetlana1 , Proca Nicolae1 , Moscalu Iurie1 , Ţurcanu Adela1 , Cobîltean Lucia1 , Chirvas Elena1 , Harea Gheorghe1 , Cojuhari Maria2 , Ganea Cătălin3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Studierea deficienţelor funcţionale respiratorii în cadrul aprecierii dizabilităţii la pacienţii cu astm bronşic
Scaleţchi Valentina , Moscovciuc Ana , Martîniuc Constantin , Ciocanu Rodica , Rotaru-Lungu Corina , Chirvas Elena , Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte noi în imunopatogeneza hepatitei cronice virale B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(321) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecţia ocultă virală hepatică b în asociere cu astmul bronşic
Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Manifestările extrahepatice ale infecţiei hepatice virale B
Lupaşco Iulianna , Chirvas Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Un caz clinic de sindrom LYELL
Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Onu Vera1 , Casapciuc Marina2 , Chirvas Elena1 , Munteanu Diana1 , Dreglea Victoria1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Central
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-153. Vizualizări-2185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37