IBN
Închide

38Publicaţii

105Descărcări

14279Vizualizări

Postolati Galina
Cuvinte-cheie (110): aminoacizi liberi (8), free amino acids (4), ser sanguin (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Influența factorilor de mediu asupra formării unor particularități fiziologico-biochimice ale organismului uman
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Furdui Vlada, Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonketotic hyperglycinemia – case report
Hlistun Victoria1, Blăniţă Daniela1, Lupu Victoria1, Golub Natalia1, Oglinda Ana1, Garaeva Svetlana2, Postolati Galina2, Tarcomnicu Isabela3, Stambouli Danae3, Nicolescu Alina Florica45, Deleanu Călin54, Uşurelu Natalia1
1 Institute of Mother and Child,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology,
3 Cytogenomic Medical Laboratory,
4 "C.D. Nenitzescu" Centre of Organic Chemistry, Romanian Academy,
5 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологически активная добавка укрепляющего действия на основе продуктов пчеловодства
Леорда Анна, Гараева Светлана, Мантоптин Анатолий, Постолати Галина
Институт физиологии и санокреатологии
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных
Струтинский Ф.А., Мереуца Ион , Гараева Светлана, Карауш Владимир, Полякова Лилия, Постолати Галина, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые показатели лабораторной диагностики при оценке нутритивного статуса
Головатюк Людмила, Березовская E., Лупашко Даниелла, Постолати Галина
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие и роль свободных аминокислот в канцерогенезе
Гараева Светлана, Леорда Анна, Постолати Галина
Институт физиологии и санокреатологии
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Indicii care reflectă procesele de excitație și inhibiție la șobolani în funcție de somatotip și rație alimentară
Leorda Ana12, Garaeva Svetlana12, Postolati Galina21
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile spectrului aminoacizilor liberi din serul şobolanilor cu tipul hiperstenic întreţinuţi cu diferite raţii
Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia, Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale metabolismului aminoacizilor în intoxicațiile endogene
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Furdui Vlada, Postolati Galina, Guglea Viorica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика содержания некоторых элементов антиоксидантной системы организма у отдельных соматотипов крыс в условиях различной калорийности питания
Гараева Светлана, Струтинский Ф.А., Постолати Галина, Полякова Лилия
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.
Гараева Светлана, Струтинский Ф.А., Постолати Галина, Полякова Лилия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности аминокислотного профиля сыворотки крови у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания
Постолати Галина, Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Коварская Нина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Kovarschi Nina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана, Коварская Нина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание глутатиона в эритроцитаъ крыс нормостенического типа при различных рационах питания
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное содержание карнозина в эритроцитах крыс мезосоматного типа при различных рационах питания
Гараева Светлана, Постолати Галина, Толстенко Дорина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности
Жубыркэ Светлана1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2, Коварская Нина2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Патогенетические механизмы обменных нарушений в условиях внебольничных пневмоний и рекуррентных респираторных заболеваний
Донос Алла1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38