IBN
Închide
Postolati Galina Vasile
Cuvinte-cheie (82): aminoacizi liberi (8), ser sanguin (4), metabolism azotat (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Indicii care reflectă procesele de excitație și inhibiție la șobolani în funcție de somatotip și rație alimentară
Leorda Ana12, Garaeva Svetlana12, Postolati Galina21
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile spectrului aminoacizilor liberi din serul şobolanilor cu tipul hiperstenic întreţinuţi cu diferite raţii
Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia, Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale metabolismului aminoacizilor în intoxicațiile endogene
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Furdui Vlada, Postolati Galina, Guglea Viorica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика содержания некоторых элементов антиоксидантной системы организма у отдельных соматотипов крыс в условиях различной калорийности питания
Гараева Светлана, Струтинский Ф.А., Постолати Галина, Полякова Лилия
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.
Гараева Светлана, Струтинский Ф.А., Постолати Галина, Полякова Лилия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности аминокислотного профиля сыворотки крови у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания
Постолати Галина, Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Коварская Нина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Kovarschi Nina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана, Коварская Нина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание глутатиона в эритроцитаъ крыс нормостенического типа при различных рационах питания
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное содержание карнозина в эритроцитах крыс мезосоматного типа при различных рационах питания
Гараева Светлана, Постолати Галина, Толстенко Дорина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности
Жубыркэ Светлана1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2, Коварская Нина2
1 Институт матери и ребенка,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Патогенетические механизмы обменных нарушений в условиях внебольничных пневмоний и рекуррентных респираторных заболеваний
Донос Алла1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza comparativă a particularităţilor metabolismului azotat la copiii cu sindrom epileptic de diferită vârstă
Cărăusu Ghenadie1, Garaeva Svetlana2, Leorda Ana2, Furdui Vlada2, Redcozubova Galina2, Postolati Galina2, Kovarschi Nina2, Condraţchi Mihail3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Spitalul Clinic de Psihiatrie
Arta Medica
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitochondrial disorder: Leigh syndrome - a case report.
Blăniţă Daniela1, Postolati Galina2, Sacară Victoria1, Uşurelu Natalia1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology of the ASM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профиль свободных аминокислот сыворотки крови и мочи у детей с синдромом Дауна
Фурдуй Влада, Гараева Светлана, Леорда Анна, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Сула Марианна
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Состояние метаболизма свободных аминокислот у детей с аутизмом и детским церебральным параличом
Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Леорда Анна, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Мантоптин Анатолий
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Caracteristica componenţei acizilor aminici în lichide biologice la pacienţii cu pleurezie exudativă tuberculoasă
Djugostran Valeriu1, Antipa Vasile1, Levcenco Irina1, Redcozubova Olga2, Postolati Galina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile metabolismului azotat la persoanele cu excluziune socială ca factor morbidegen asupra sănătăţii psihice
Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Furdui Vlada, Redcozubova Galina, Postolati Galina, Mantoptin Anatolii
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32