IBN
Închide

47Publicaţii

371Descărcări

25782Vizualizări

Romanciuc (Vengher) Inna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 2

2023 - 5

Aspecte de comunicareale interrelațieimedic-pacient
Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Banari Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nutrițională a pacienților cu patologii cro­nice hepatice cu ajutorul chestionarului specializat
Lupaşco Daniella , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele profilului lipidic în infecția cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovscaia Elena , Ghelimici Tatiana , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obezitatea sarcopenică – paradigme de diagnostic
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Ghelimici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(89) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia in decompensated liver diseases
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Chirvas Elena , Ghelmici Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Efectele biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei în patologii hepatice și gastrointestinale
Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Znagovan Alexandru , Harea Gheorghe , Gribiniuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encefalopatia hepatică la adult: protocol clinic naţional PCN-56
Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Ţurcan Svetlana , Tcaciuc Eugen , Romanciuc (Vengher) Inna , Taran Natalia
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2022/05/PCN-56-Encefalopatia-hepatica-la-adult.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tissue oxidative stress of the gastric mucosa in patients with chronic viral HDV hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovskaia Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicine and Pharmacy Reports
Vol. 95, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 2602-0807 / ISSNe 2668-0572
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование антропометрически х показателей в оценке нутритивного состояния больных с хроническими диффузными заболеваниями печени
Гельмич Татьяна12 , Лупашко Юлианна2 , Березовская Елена2 , Венгер Инна2 , Головатюк Людмила2 , Lupaşco Daniella1 , Бурда Татьяна1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование биоэлектрического импедансного анализатора в оценке нутритивного состояния больных с хроническими диффузными заболеваниями печени
Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Ghelmici Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Golovatiuc Liudmila , Lupaşco Daniella , Bugor Kalina , Burda Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма аспартата, глутамата, глицина и гамма-аминомасляной кислоты у пациентов гепатопатиями
Березовская Елена12 , Лупашко Юлианна21 , Думбрава Влада-Татьяна12 , Гараева Светлана21 , Постолати Галина12 , Венгер Инна21
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Medicamentele şi formele lor farmaceutice obţinute din cătină utilizate în gastroenterologie
Dumbrava Vlada-Tatiana , Znagovan Alexandru , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia în ciroza hepatică
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(80) / 2021 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cancerogeneza în patologii cronice difuze hepatice.
Ghelimici Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Taran Natalia , Harea Gheorghe , Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?
Венгер Инна , Лупашко Юлианна , Думбрава Влада-Татьяна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы оценки качества жизни у пациентов с хроническими гепатопатиями
Березовская Елена , Лупашко Юлианна , Венгер Инна , Кирвас Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности состава Hippophae Rhamnoides в нутрициональном аспекте
Лупашко Юлианна , Думбрава Влада-Татьяна , Венгер Инна , Знагован Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Естественные науки и медицина: теория и практика
Nr. 5(14) / 2020 / ISSN 2618-9275
Disponibil online 10 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
Gribiniuc Anatol , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Chirvas Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de management contemporan al urticariei cronice 
Gribiniuc Anatol , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și profilaxia stărilor precanceroase ale esofagului
Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Taran Natalia , Chirvas Elena , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular
Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Romanciuc (Vengher) Inna1 , Berezovscaia Elena12 , Lupaşco Daniella1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Aspecte nutriţionale în encefalopatia hepatica
Romanciuc (Vengher) Inna , Condratchi Ludmila , Lupaşco Iulianna , Lupaşco Daniella
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte nutriţionale în encefalopatia hepatică
Romanciuc (Vengher) Inna , Condratchi Ludmila , Lupaşco Iulianna , Lupaşco Daniella
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological and psychogenic mechanisms of depression in patients with chronic viral hepatitis
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 22 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disbalance in camp-cgmp - cortisol system – a pathogenetic link in the onset of depression in chronic viral hepatitis
Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 22 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme imunologice asociate cu tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei la pacienţii cu hepatite cronice virale
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribiniuc Anatol , Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nucleotidele ciclice și patologia hepatica 
Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Romanciuc (Vengher) Inna1 , Taran Natalia1 , Burda Tatiana2 , Tocan Alina1 , Ursachii Cristina1 , Cebanu Ecaterina1 , Cumpătă Veronica1 , Răileanu Ludmila1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metabolismului serotoninei în bolile cronice hepatice.
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Chirvas Elena , Ţurcan Svetlana , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribinciuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei în hepatitele cronice virale.
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Gribiniuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Interacţiuni umoral-metabolice şi psihosomatice în hepatitele cronice virale
Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(61) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Boala de reflux gastroesofagian la adult: protocol clinic naţional PCN-209
Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Ţurcanu Svetlana, Romanciuc (Vengher) Inna
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2014 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/14779-PCN_BRGE_2013_MS.pdf
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul alexitimiei în apariţia tulburărilor funcţionale gastrointestinale
Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(56) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptomele dispeptice şi de reflux pot fi un rezultat al depresiei nosogene somatizate la pacienţii cu hepatite cronice virale?
Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(56) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Calitatea vieţii pacienţilor cu hepatită cronică virală B
Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Bolile cronice difuze ale ficatului şi sindromul de citoliză:O investigare profilactică a populaţiei RM
Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Ţurcan Svetlana , Moscalu Iurie , Ghelimici Tatiana , Sofroni Alexei , Proca Nicolae , Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce depinde calitatea vieţii pacienţilor cu hepatite cronice virale?
Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea tratamentului cu unde electromagnetice milimetrice în hepatita cronică virală C
Ţurcan Svetlana , Dumbrava Vlada-Tatiana , Rotaru Anatol , Tofan-Scutaru Liudmila , Lupaşco Iulianna , Burda Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tratamentului cu unde milimetrice asupra stării funcţionale a ficatului în hepatita cronică C
Ţurcan Svetlana , Dumbrava Vlada-Tatiana , Rotaru Anatol , Lupaşco Iulianna , Burda Tatiana , Tofan-Scutaru Liudmila , Romanciuc (Vengher) Inna , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor psihoemoţionali în monitoringul pacienţilor cu hepatită cronică virală C
Romanciuc (Vengher) Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(45) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Atitudinea subiectivă a pacienţilor cu hepatite cronice virale depresivi şi nondepresivi faţă de rezultatele tratamentelor.
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Ţurcan Svetlana , Revenco Mircea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(2) / 2011 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Când terapia de menţinere nu este necesară pacienţilor cu colită ulceroasă?
Ţurcan Svetlana1 , Dumbrava Vlada-Tatiana2 , Tănase Raisa2 , Bârca Silvia2 , Romanciuc (Vengher) Inna1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepatita cronică virală c şi depresia
Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Ţurcan Svetlana , Revenco Mircea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de utilizare a undelor milimetrice în hepatologie
Romanciuc (Vengher) Inna , Ţurcan Svetlana , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Rotaru Anatol , Rotaru Dorin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Personalitatea: factor patogenetic in tulburarile functionale gastrointestinale
Dumitraşcu Dan , Romanciuc (Vengher) Inna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Tulburările funcţionale gastrointestinale. criteriile de la roma III
Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Ţurcan Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(23) / 2007 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-47. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47