IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

Aspecte economice privind reglementarea relaţiilor funciare în contextul dezvoltării durabile
Zubco Efim1 , Zaharco Silvia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological potential of agricultural products in the context of food security
Zaharco Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Укрепление финансовой устойчивости как залог успешного развития предприятия
Захарко Сильвия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Analysis of the degree of the public sector intervention through the prism of public expenditures
Zaharco Silvia
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 1(40). 2021. Hamburg, Germany . ISBN 978-3-512-31217-5.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic impact of production quality on its competitiveness on the market
Zaharco Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza cheltuielilor publice în condițiile resurselor financiare limitate
Zaharco Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza veniturilor din vânzări în corelație cu capacitatea de producție în condiții de sustenabilitate
Zaharco Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туризм - важная и перспективная составляющая экономики сельской местности
Унгурян Снежана1 , Захарко Сильвия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Cooperarea producătorilor agricoli: bariere în asociere și soluții pentru depășirea lor
Zaharco Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile relațiilor funciare în dezvoltarea gospodăriilor țărănești (de fermier)
Zaharco Silvia1 , Zubco Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Asigurarea financiară şi concentrarea producătorilor agricoli
Gherman Olimpiu , Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul rural
Zaharco Silvia , Gherman Olimpiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul ocupării informale şi impactul acestuia asupra economiei
Zaharco Silvia , Gherman Olimpiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea şi dezvoltarea agriculturii ecologice în Republica Moldova
Zaharco Silvia , Gherman Olimpiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ сегментации рынка труда в зависимости от гендерного признака
Sârbu Olga , Захарко Сильвия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea regională şi concentrarea activităţii economice
Gherman Olimpiu , Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe
Sârbu Olga , Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional development and economic activity concentration  
Gherman Olimpiu , Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea eficienței economice a întreprinderilor de procesare a legumelor și fructelor din Republica Moldova
Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare ale turismului rural în contextul dezvoltării rurale durabile
Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30