IBN
Închide
Costin Iraida
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modelul narativ Creangă
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Creangă şi proza basarabeană: istoricul problemei
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ștefan Baştovoi: „Feeria infernului”
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Discursul ludic în proza lui Anatol Moraru
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Druță: modelul narativ în romanul copilăriei
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma: (r)evoluţia modelului
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma: copilăria, temă cu variațiuni
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitura lui Nicolae Leahu: un festin intertextual
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Elementul carnavalesc în „Povestea cu cocoșul roșu” de Vasile Vasilache
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Creangă în re-lectura lui Vlad Ioviţă
Costin Iraida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10