Paul Goma: (r)evoluţia modelului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
492 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-28 14:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(44).09-3”19”(092)GomaP. (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1686)
SM ISO690:2012
COSTIN, Iraida. Paul Goma: (r)evoluţia modelului. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 8, 12 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 36-43. ISBN 978-9975-50-235-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2018

Paul Goma: (r)evoluţia modelului

CZU: 821.135.1(44).09-3”19”(092)GomaP.

Pag. 36-43

Costin Iraida
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2019


Rezumat

This paragraph examines the impact of Creangă’s narrative model on Paul Goma’s prose. The relationship between the character and the author, the narrative figures, the stylistic domi-nants of the story „Amintiri din copilărie” by Ion Creangă and the novel „Din calidor”by Paul Goma are analysed. It examines the dialogical poetics of the novel, the dialectical relations of the bivoc word, the hybrid construction, plurilingvism, the instinctive genius sense of the language, the intrinsec elements of the narrative model in the line of the Creangă-Sadoveanu tradition.

Cuvinte-cheie
narrative model, bivoc word, hybrid construction, plurilingvism