IBN
Închide
Cucirevii Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Impozitarea şi creditarea IMM-urilor
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte instituţionale ale reformării proceselor de reglementare în domeniulantreprenoriatului
Cucirevii Vladimir , Boldurat Vladislav
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile – factor principal ce influenţează creşterea economică în sectoarele economiei Republicii Moldova
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspectele financiare ale susţinerii IMM-urilor cu accent pe afacerile familiale
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile formării şi utilizării surselor bugetare pentru asigurarea creşterii economice
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Propuneri în vederea măririi influenţei politicii monetar-creditare asupra creşterii economice
Cucirevii Vladimir
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Evoluţia impactului politicii monetare şi valutare asupra creşterii economice în perioada 2006-2011
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Propuneri pentru lărgirea bazei fiscale şi perfecţionarea politicilor cheltuielilor publice în scopul diminuării deficitului bugetar
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări în scopul asigurării creşterii veniturilor bugetare şi optimizării presiunii fiscale
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte actuale ale politicii de reforme structurale în sectorul de construcţii
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Impactul reformelor structurale asupra relansării economice
Cucirevii Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberalizarea comerţului exterior în procesul transformărilor economice în RM
Cucirevii Vladimir , Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Orientarea politicii structurale spre creşterea economică în sectorul industrial
Cucirevii Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale creşterii economice şi influenţa unor factori asupra stabilităţii economice
Cucirevii Vladimir
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16