Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
473 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 15:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22(478) (11)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (232)
SM ISO690:2012
CUCIREVII, Vladimir. Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2013, nr. 1, pp. 85-86. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova

CZU: 338.22(478)
JEL: E0, E3, E31
Pag. 85-86

Cucirevii Vladimir
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2014


Rezumat

În articol este analizat exodul de politici, care contribuie la stabilizarea macroeconomică. Politicile economice contribuie la dezvoltarea economică prin instrumentele sale care pot stimula sau frâna cererea solvabilă în dependenţă de situaţia economică din ţară (stagnare sau creştere). Politica bugetară are menirea de a mări cererea în perioada de stagnare. Sunt elucidaţi unii din factorii care influenţează situaţia vulnerabilă din Republica Moldova. Pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice în economie sunt elaborate unele propuneri.

The article analyzes the drain of policies that contribute to the macroeconomic stabilization. Economic policies contribute to the economic development through its tools that can boost or brake the solvent demand depending on the economic situation in the country (stagnation or growth). Budget policy aims to increase demand in the stagnant period. There are elucidated some of the factors that influence the vulnerable situation in the Republic of Moldova. Some proposals are developed in order to ensure the macroeconomic stability in the economy.

Cuvinte-cheie
ritmul de inflaţie, cheltuielile de stat.,

şomajul, cerere, ofertă, consum