IBN
Închide
Florea Vasile Nicolae
Cuvinte-cheie (156): уголовная ответственность (3), врачебные ошибки (2), ocrotirea sănătății (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Florea Vasile, Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

К вопросу о легализации эвтаназии
Флоря Василе, Пилат София
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовная ответственность за врачебные преступления (некоторые итоги исследования)
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Методика расследования врачебных преступлений против жизни и здоровья пациентов
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ненадлежащее оказание кардиологической (кардиохирургической) помощи
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за врачебные преступления по уголовному законодательству различных стран
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(202) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях)
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие расследованию врачебных преступлений
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на учебный комплекс для студентов медицинских и юридических вузов «Медицинское право» члена-корреспондента РАМН
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическое значение согласия пациента на медицинское вмешательство, повлекшее его гибель или причинившее ему тяжкие увечья
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Mass-media din România despre unele fărădelegi din sistemul ocrotirii sănătăţii
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы ответственности согласно статьям 256, 324 и 330 УК РМ
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного Кодекса РМ, ст. 96 Кодекса Правонарушений РМ)
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(190) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях)
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за принуждение лица к изъятию органов или тканей (сравнительное правоведение)
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Infracţiunile săvârşite de minori şi cu participarea lor în Republica Moldova
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panica în rândurile medicilor din România
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Георге Костаки, доктора юридических наук, профессора, академика Академии естественных наук Российской Федерации, академика Международной Академии кадров при ЮНЕСКО и Совете Европы
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория и практика противодействия преступности в современных условиях:
Флоря Василе
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 59