IBN
Închide

42Publicaţii

85Descărcări

9922Vizualizări

Florea Vasile
Cuvinte-cheie (189): ocrotirea sănătății (3), corruption (3), уголовная ответственность (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 61. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Florea Vasile, Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

К вопросу о легализации эвтаназии
Флоря Василе, Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Транснациональная преступность: криминологические характеристики
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Транснациональная преступность: криминологические характеристики
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовная ответственность за врачебные преступления (некоторые итоги исследования)
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Методика расследования врачебных преступлений против жизни и здоровья пациентов
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ненадлежащее оказание кардиологической (кардиохирургической) помощи
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за врачебные преступления по уголовному законодательству различных стран
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(202) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях)
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие расследованию врачебных преступлений
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на учебный комплекс для студентов медицинских и юридических вузов «Медицинское право» члена-корреспондента РАМН
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическое значение согласия пациента на медицинское вмешательство, повлекшее его гибель или причинившее ему тяжкие увечья
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Mass-media din România despre unele fărădelegi din sistemul ocrotirii sănătăţii
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы ответственности согласно статьям 256, 324 и 330 УК РМ
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного Кодекса РМ, ст. 96 Кодекса Правонарушений РМ)
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(190) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях)
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за принуждение лица к изъятию органов или тканей (сравнительное правоведение)
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за принуждение лица к изъятию органов или тканей (сравнительное правоведение)
Флоря Василе
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Infracţiunile săvârşite de minori şi cu participarea lor în Republica Moldova
Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 63