IBN
Închide
Cuvinte-cheie (42): Web-Based (2), e-learning (2), educational software (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Lego we do 2.0: crearea și implementarea proiectelor interdisciplinare
Burlacu Natalia, Grosu Olga, Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suport digital interactiv pentru predarea-învățarea cursului universitar „algoritmi numerci și structuri de date”
Burlacu Natalia, Balmuş Nicolae, Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2