IBN
Închide
Burlacu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 2

Multilaritatea procesului de evaluare a studenților în condițiile studiilor hibrid și / sau online
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul didactic digitalizat: viziuni și perspective privind managementul educațional
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Didactic transformations of the distance educational process in universities in engineering in (post) pandemic times
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of assessment of students’ activity in the seminar classes: problems and solutions
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of evaluation of students’ activity in the seminar classes: problems and solutions
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Applied Digital Competences in the Innovative Didactic Methods: an overview study
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferința Națională de Învățământ Virtual CNIV 2020 Online
Ediția a XVIII-a . 2020. Suceava, România. ISSN 1842-4708.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala pentru diversitate în epoca digitală
Burlacu Natalia1 , Georgescu Maria23
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții IT pentru educația la distanță: realitate între concept și aplicabilitate
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferința Națională de Învățământ Virtual CNIV 2020 Online
Ediția a XVIII-a . 2020. Suceava, România. ISSN 1842-4708.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual classroom in digital age: concept, product and applicability
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Lego we do 2.0: crearea și implementarea proiectelor interdisciplinare
Burlacu Natalia , Grosu Olga , Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suport digital interactiv pentru predarea-învățarea cursului universitar „algoritmi numerci și structuri de date”
Burlacu Natalia , Balmuş Nicolae , Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual classroom in the digital age: concept, product and applicability
Burlacu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Activităţi de implementare în procesul didactic a manualului digital de educaţie muzicală pentru clasa a II-a
Balmuş Nicolae , Burlacu Natalia , Borş Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Activități valorificate în manualului digital de limba română pentru clasa a II-ua
Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manualul digital interactiv de informatica –repere metodologice de realizare si implementare in procesul de instruire
Balmuş Nicolae , Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Activitați valorificate în manualul digital de educație muzicala pentru clasa a II-a
Balmuş Nicolae1 , Borş Alexandru2 , Burlacu Natalia1 , Chirilov Vasile1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea cursului “Prelucrarea informației video” la specialitatea de informatică
Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea centrată pe student în formarea profesională la specialitățile Informatică și Tehnologii informaționale
Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 8 April, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza comparata a softwarelor educaționale din perspectiva formării competențelor
Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dimensiuni informaţional-tehnologice și psihopedagogice ale softwarelor educaționale
Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22