IBN
Închide
Chindîbaliuc Oleana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2021 - 3

Actul juridic, reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii relaţiilor internaţionale
Burian Alexandru , Chindîbaliuc Oleana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергетическая безопасность: теоретические аспекты
Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергетическая политика Республики Молдова в условиях пандемии COVID-19: испытание кризисом
Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Некролог. Сергей Михайлович Назария
Буриан Александр1 , Бенюк Валентин2 , Киндыбалюк Оляна1
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necrolog. Sergiu Nazaria
Burian Alexandru1 , Beniuc Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obituary. Sergey Nazaria
Burian Alexander1 , Benyuk Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский вектор энергетической политики Республики Молдова: тенденции и вызовы
Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергетическая политика Республики Молдова в условиях пандемии COVID-19
Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Regiunea Mării Negre: încălcarea echilibrului regional în condițiile unei lumi în schimbare
Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1-2(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Energetics: old problems of current configuration
Chindîbaliuc Oleana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Буриан Александр1 , Абашидзе Аслан2 , Киндыбалюк Оляна1 , Солнцев Александр2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Преобразование мировой системы международных отношений и проблемы сотрудничества и противоборства в Большом Черноморском регионе
Киндыбалюк Оляна12
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Геополитический контекст энергетической безопасности в Причерноморском регионе
Киндыбалюк Оляна
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и ближайшие перспективы энергетической безопасности в причерноморском регионе
Киндыбалюк Оляна
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(33) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Трубопроводы в контексте евразийского континентального блока с проекцией на газовую ось Париж-Берлин-Москва
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(27) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергетическая безопасность Республики Молдова в системе региональной геополитической архитектуры
Киндыбалюк Оляна
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Геоконцепт «Мировое энергетическое пространство» В ракурсе практико-ориентированного анализа
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергетическая безопасность в Причерноморском регионе: полюса притяжения и противостояния
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

«Энергетическое измерение национальной безопасности» Как научное направление исследования в свете трансформационных процессов современности
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гармонизация энергетического законодательства Республики Молдова с законодательством ЕС - Основа обеспечения безопасности страны
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33