Национальная безопасность как объект политологического анализа в условиях глобализации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1020 0
SM ISO690:2012
КИНДЫБАЛЮК, Оляна. Национальная безопасность как объект политологического анализа в условиях глобализации . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2009, nr. 4, pp. 147-169. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Национальная безопасность как объект политологического анализа в условиях глобализации

Pag. 147-169

Киндыбалюк Оляна
 
Институт Истории, Государства и Права АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Sistemul modern al relaţiilor internaţionale, refractat prin prisma procesului continuu de globalizare, este caracterizat printr-o mobilitate destul de sporită. În limitele unui astfel de sistem, de regulă, au de câştigat acele state care reacţionează corect la provocările apărute, la ameninţările din exterior şi interior, evaluând obiectivele şi resursele disponibile pentru a-şi garanta securitatea. În mediul politologic, cercetarea securităţii naţionale, în sensul larg al acestei categorii, devine din ce în ce în ce mai solidă. Deşi, a fost efectuat un număr considerabil de studii cu privire la acest subiect, problema componentelor sale, atât structurale, cât şi funcţionale, nu a fost sufi cient examinată. Ca urmare a utilizării unei metodologii slab conturate, au fost depistate lacune în înţelegerea sensului de garantare a securităţii. În acelaşi timp, se înregistrează o evoluţie lentă a procesului de elucidare a noilor tehnologii de asigurare. Lacunele existente pot fi justifi cate prin lipsa vectorului în cercetările cu privire la această problemă. Scopul principal al autorului acestui articol este de a examina securitatea naţională în contextul geopolitic, adică, în interacţiune cu mediul social şi natural, pentru a clarifi ca esenţa şi a conştientiza rezultatele evoluţiei cercetărilor în acest domeniu, pricum şi de a prezenta problemele majore cu care se confruntă oamenii de ştiinţă şi experţii.

The basic quality of modern system of international relations refracting in the light of continuous process of globalization, is its high mobility. Within such a system gain, as a rule, those states which correctly react to incoming calls, threats from outside and inside, weighing the goals, available resources to ensure their own security. In political environment, the study of national security in the broad sense of this category gets the increasing sounding. Despite the considerable number of studies on this problem the question of its terms of components, both structural and functional is still not sufficiently studied. There are “gaps” in understanding the nature of its physical maintenance because of weak methodology; meanwhile, the process of lighting the new technologies such as security undergoes very slowly. The gap can be justified by the absence of the vector in studies of this issue. An attempt to research national security in geopolitical context, i.e. in interaction with the social and natural environment, to clarify the nature and try to comprehend the lessons of research in this area, to outline the major challenges facing scientists and experts is the main task facing the author of this article.