IBN
Închide
Covaliova Elena Anton
Cuvinte-cheie (93): дезадаптация (2), social readiness (1), compensatory violence (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 7

Внедрение инновационных технологий в образовательно-воспитательный процесс как условие повышения качества образования
Autor Nou, Ковалева Елена
Комратский госуниверситет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коммуникативная компетенция учителя как фактор повышения качества педагогической деятельности
Ковалева Елена
Комратский госуниверситет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение инновационных игровых технологий в дошкольном учреждении
Autor Nou, Covaliova Elena
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная психодиагностика и оценка компетенций менеджера, как фактор успешной административной деятельности
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические причины синдрома педагогического насилия
Ковалева Елена
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические факторы социальной адаптации молодежи как противодействие насилию
Ковалева Елена
Комратский госуниверситет
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система ценностей в пословицах - совокупные педагогические знания и воспитательный опыт народа
Bratunova Elena, Covaliova Elena
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Особенности адаптации к социуму в современных условиях
Ковалева Елена, Стаматин Отилия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль самосознания и навыков саморегуляции педагога в создании ненасильственной среды в школе
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Личностные предпосылки проявления насилия в педагогической деятельности
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль саморегуляции в самоактуализации личности педагогов
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегический маркетинг в сфере общественного питания
Covaliova Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Причины деструктивного поведения в юношеском возрасте
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль рефлексии в развитии профессионального самосознания
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Аспекты профессионального самосознания и его развитие в деятельности педагога
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 36 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 24 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль социально-психологических навыков и компетенций в преодолении агрессивного поведения
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 34 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Насилие как проявление деструктивных установок личности и внутриличностого конфликта
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 33 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Проявление агрессивности в процессе школьной дезадаптации при переходе учащихся в средние классы
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоциональное и психологическое насилие в семье и его влияние на социализацию ребенка
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Особенности преодоления эмоциональной напряженности и саморегуляция в педагогической деятельности
Ковалева Елена
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28