IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-17 17:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)47
  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6462361373679330130
Volume26257021743
Total6722618395422

Vizualizări   1117Descărcări   153

Conţinutul numărului de revistă

Proiectul „Salvgardarea hrisoavelor basarabene din perioada țaristă (1812-1917)”: scop, implementare, impact

4-11

CZU: 027.54:005.8:025.85

Tostogan Aliona

Comunicare și relații interpersonale la locul de muncă

12-17

CZU: 005.95/96:027.54

Cara Lilia

O analiză multiaspectuală a lecturii

18-22

CZU: 061.3:028+028.001.83

Drăgănel Angela

Programul Național LecturaCentral – o inițiativă pro cultură, cunoaștere și dezvoltare

23-28

CZU: 028.001.83(478)

Osoianu Vera , Dmitric Ecaterina

Dezvoltarea resurselor informaționale ale bibliotecilor în condițiile economiei de piață

29-32

CZU: 027.52:025.21

Popa Silvia

Preocupări strategice în lumina politicilor promovate de Conferința Bibliotecilor Naționale Europene

32-34

CZU: 027.54(478)

Pintilei Elena

Permanențe și priorități în activitatea bibliotecilor

35-40

CZU: 021(478)

Osoianu Vera

Dezvoltarea capacităților personalului de specialitate din biblioteci: învățare orientată, dezvoltare profesională, oportunități pentru rețele

41-44

CZU: 023.5:005.963

Corghenci Ludmila

Dezvoltare și acces: diversificarea serviciilor axate pe realizarea Agendei ONU 2030

45-48

CZU: 021.4:341.123.051

Dmitric Ecaterina

O personalitate care avea cultul cărții

49-51

CZU: 090.1-51(091)(092)+94(498.7)(092)

Colesnic Iurie

Notițe subiective pe marginea unei relicve obiective: albumul unui teatru modern european la Chișinău, patrimoniu al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

52-60

CZU: 821.135.1-4+098(084)

Hadârcă Petru

Colecția de facsimile a edițiilor lui Franciscus Skoryna – exemplu de valorificare a patrimoniului de carte europeană

61-88

CZU: 091.07:22(048)

Muntean Aliona , Tostogan Aliona

Evoluția istorică a heraldicii

89-92
Cosovan Veronica

Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova

93-107

CZU: 005.963:027.7-051

Povestca Lilia

Documente specifice – lucrări de artă plastică – în patrimoniul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți

108-114

CZU: 027.7:087

Ţurcan Elena , Ciobanu Silvia

Жюль Верн в коллекции „Литературы мира”. Публикации издательств Hetzel и Hachette: (Библиометрические аспекты)

115-123

CZU: 027.54:094

Stratan Elena

Presa – unul din cei patru piloni principali ai procesului de emancipare socială a romilor din România interbelică

124-127

CZU: 070:323.15(=214.58)

Duminica Ion

Destinul împlinit al unui bibliotecar de vocație

128-130

CZU: 023.5(092)(089.7)

Suleimanov Larisa

„Cititul este unul dintre cele mai vechi obiceiuri de pe pământ, obicei solitar care se practică de mii de ani...”

131-133

CZU: 028(047.53)

Povestca Lilia , Gheiceanu Tatiana

Impactul bibliotecii asupra comunității: servicii moderne în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

134-140

CZU: 021.4:341.123.051

Gontea Lidia

O lume mai bună prin realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 în cadrul Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Strășeni

141-143

CZU: 021.4:027.52

Grițco Natalia

Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate

144-146

CZU: 021.7:027.52

Coltuc Nadejda

Consolidând valori comune

147-150

CZU: 008(436:478)(063)(048)+027.54(478)(063)

Taraburca Emilia

Oбщий путь, общее наследие

151-162

CZU: 008(436:478)(063)(048)+027.54(478)(063)

Мосионжник Леонид

Sufletul care este cuvânt și cuvântul care este suflet

163-164

CZU: 821.135.1-4(048)

Plăieșu Raisa

Pictura prin cuvânt – Cămașa lui Hristos

165-165

CZU: 821.135.1-4(048)

Plăieșu Raisa