IBN
Закрыть
Povestca Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 4

Biblioteca Națională a Republicii Moldova: reflecții privind activitatea în anul 2021
Pintilei Elena , Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: rezultatele cercetării necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu virtual de învăţare pentru personalul de specialitate din biblioteci. Studiu de caz
Povestca Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul Național LecturaCentral: implicații, contribuții, date
Povestca Lilia , Popa Valentina
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală a personalului din sistemul național de biblioteci: starea de fapt și perspective
Povestca Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteci în perioadă de criză
Povestca Lilia
Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea bibliotecilor în implementarea Programului Național LecturaCentral prin prisma indicatorilor statistici (ediția a III-a, anul 2020)
Popa Victoria , Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 8 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Conferințele Zonale 2020: evaluări și recomandări în baza analizei implementării priorităților anului
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a personalului de specialitate din bibliotecile Republicii Moldova
Povestca Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gala Formatorilor BNRM – 2019
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Povestca Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„Cititul este unul dintre cele mai vechi obiceiuri de pe pământ, obicei solitar care se practică de mii de ani...”
Povestca Lilia , Gheiceanu Tatiana
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele profesionale ale bibliotecarului în societatea cunoașterii (Studiu de caz)
Povestca Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe sociale
SS. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-58-7.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferințele zonale – modalități de promovare,comunicare și formare a bibliotecarilor
Corghenci Ludmila , Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii la masterat: provocări și oportunități
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
Povestca Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17