IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-14 21:19
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)47
  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6462360073678330130
Volume26256761742
Total6722616835420

Vizualizări   301Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Biblioteca Națională a Republicii Moldova: reflecții privind activitatea în anul 2021

6-10

DOI: 10.5281/zenodo.6374606

CZU: 027.54(047.1)

Pintilei Elena , Povestca Lilia

Biblioteca Națională a Republicii Moldova: atribuții privind formarea profesională a personalului din bibliotecile publice

11-18

DOI: 10.5281/zenodo.6374618

CZU: 027.54:005.963

Corghenci Ludmila

Programul Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021: eveniment al anului biblioteconomic

19-24

DOI: 10.5281/zenodo.6374643

CZU: 021.2:028(047.1)

Dmitric Ecaterina

Programul Național LecturaCentral: implicații, contribuții, date

25-32

DOI: 10.5281/zenodo.6374632

CZU: [021.2:028].000.311

Povestca Lilia , Popa Valentina

Revista Magazin bibliologic – trei decenii de activitate rodnică

33-39

DOI: 10.5281/zenodo.6374610

CZU: 070:02(091)

Plăieșu Raisa

Biblioteca și decidenții. Conexiuni și responsabilități

40-41

DOI: 10.5281/zenodo.6374630

CZU: 021:35(478)

Pintilei Elena

Consolidarea relațiilor cu comunitatea profesională internațională

42-45

DOI: 10.5281/zenodo.6374647

CZU: 021.64(478:100)

Osoianu Vera

Idei de redresare postevaluare: privind bibliotecile publice teritoriale

46-49

DOI: 10.5281/zenodo.6374689

CZU: 027.52:005.962.131

Corghenci Ludmila

Centrul de Coordonare Bibliografi că al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova: construim viitorul împreună

50-54

DOI: 10.5281/zenodo.6374649

CZU: 027.54:[021.64:004.6]

Clima Liliana

Biblioteca Publică Izbiște – o abordare din perspectiva virtuală sau 80 de ani de la fondarea acesteia

55-57

DOI: 10.5281/zenodo.6374656

CZU: 027.52:021.7

Dmitric Ecaterina

Vadim Pirogan - martir trecut prin iadul Gulagului

58-62

DOI: 10.5281/zenodo.6374659

CZU: 821.135.1.09(092)

Grușco Tatiana

Particularitățile de lectură în comparație intergenerațională

63-69

DOI: 10.5281/zenodo.6374662

CZU: 027.52:028.000.311

Vasilica Victoria

Introspecție praxiologică în terotehnologie

70-73

DOI: 10.5281/zenodo.6374668

CZU: 022:005.934.2

Coşeri Tatiana

Asociația „Răsăritul Românesc”

74-78

DOI: 10.5281/zenodo.6374664

CZU: 061.2:008(=135.1)(478-22)(047.53)

Cubreacov Vlad

Instruirea continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: rezultatele cercetării necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale

79-84

DOI: 10.5281/zenodo.6374671

CZU: 023.5:005.963

Povestca Lilia

„Cititul la serviciu – Nu e capriciu!”, o inițiativă reușită a secției Cultură Ialoveni

85-87

DOI: 10.5281/zenodo.6374684

CZU: 027.52:028.001.83

Crucerescu Snejana

Valorifi carea biblioteconomică a operei folcloristului Petre Ștefănucă: din experiența Bibliotecii Publice Raionale „Petre Ștefănucă”, raionul Ialoveni

88-91

DOI: 10.5281/zenodo.6374675

CZU: 027.52:39-051(092)

Plamadeala Valentina

Promovarea identității comunitare prin valorifi carea colecției de istorie locală din Biblioteca Publică Crihana Veche, Cahul

92-94

DOI: 10.5281/zenodo.6374687

CZU: 027.52:[024.5:94(470-22)]

Cudlenco Maria

Bibliotecarii – cea mai importantă investiție a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

95-96

DOI: 10.5281/zenodo.6374679

CZU: 061.2:023.5

Corghenci Ludmila

Vizită de studiu la Lyon: cronică de călătorie

97-102

DOI: 10.5281/zenodo.6374723

CZU: 021.3(478+44)

Vasilica Victoria

Mihai Volontir, rol cu rol și-o viaţă de om. Biobibliografi e

103-104

DOI: 10.5281/zenodo.6374703

CZU: [016:792.071.2](048)

Corghenci Ludmila

Educația informală în contextul dezvoltării biblioteci

105-107
Cebotari Margareta