IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-22 20:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)47
  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6462350063664330130
Volume26256211740
Total6722606275404

Vizualizări   364Descărcări   31

Conţinutul numărului de revistă

Impactul pandemiei Covid-19 asupra activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

6-10

DOI: 10.5281/zenodo.5769079

CZU: 005.95/.96[614:02-51]

Cara Lilia

Activitățile de formare continuă din cadrul proiectului „Hrisoavele basarabene și alte documente istorice din sec. XIX”

11-23

DOI: 10.5281/zenodo.5771715

CZU: 025.85:005.963.1

Kiriakov Mariana

Expoziția-eveniment: „Republica Moldova – 30 de ani de independență”

24-26

DOI: 10.5281/zenodo.5770018

CZU: 021.7:[016.4:342.228]

Borș Veronica , Băleanu Rodica

Comunicatul Conferinței Internaţionale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a III-a, 30 septembrie 2021

27-30

CZU: 061.3:28(047.5)

Conferințele zonale online – 2021: integritate profesională și perspective de viitor

31-35

DOI: 10.5281/zenodo.5769088

CZU: 021.6:061.3

Dmitric Ecaterina , Ghimpu Natalia

Incluziunea digitală a bibliotecarilor din învățământ: forme și metode moderne

36-40

DOI: 10.5281/zenodo.5769108

CZU: 023.5:[005.963:004]

Staver Mihaela

Incluziunea digitală – provocare sau oportunitate de modernizare a serviciilor de bibliotecă

41-44

DOI: 10.5281/zenodo.5769131

CZU: 021.4:004.7

Țîcu Victoria

Practici ale bibliotecilor publice teritoriale din Drochia prin aplicarea curriculumului „Tehnologii informaționale”

45-51

DOI: 10.5281/zenodo.5769163

CZU: 023.5:[374.7:004]

Gontea Lidia

Servicii de bibliotecă prestate în scopul atragerii spre lectură a comunității bălțene

52-60

DOI: 10.5281/zenodo.5769125

CZU: 024:028

Ouș Ludmila

Serviciul LAW DOCS – livrarea documentelor prin e-mail

61-63

DOI: 10.5281/zenodo.5769151

CZU: 024:[025.6:004.773.3]

Zavtoni Elena

O nouă perspectivă asupra lecturii ca proces de comprehensiune în Biblioteca „Ovidius” din Chișinău

64-69

DOI: 10.5281/zenodo.5769194

CZU: 021.4:028

Ciobanu Lilia

Utilizarea și promovarea resurselor științifice cu acces deschis la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei

70-72

DOI: 10.5281/zenodo.5769171

CZU: 021.4:004.6

Brehoi Lucia , Agatiev Victoria

„Copiii cititori în brațele părinților”– serviciu nou la Biblioteca-fi lială pentru Copii Florești

73-75

DOI: 10.5281/zenodo.5771734

CZU: 024:028.5

Belschi Elena , Antoci Mariana

Proiect de succes ,,Cetățeni instruiți – comunități prospere”

76-78

DOI: 10.5281/zenodo.5769226

CZU: 024:374.7

Donici Tamara

Învățarea pe tot parcursul vieții – cheia succesului pentru femeile moderne. Din experiența Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”

79-81

DOI: 10.5281/zenodo.5769284

CZU: 024:374.7-055.2

Manciu Aliona

Proiectul STEM în educarea copiilor de la Țibirica, raionul Călărași

82-85

DOI: 10.5281/zenodo.5769297

CZU: 024:37.03-053.2

Bordei Raisa

Поиск новых возможностей в краеведческой работе Библиотеки Комратского Государственного Университета в условиях пандемии

86-90

DOI: 10.5281/zenodo.5769497

CZU: 021.4:[004.6:94(478-24)]

Кёся Анна , Гарчу Наталья

Eveniment aniversar la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova

91-96

DOI: 10.5281/zenodo.5769523

CZU: 027.7:[061.3:021]

Cheradi Natalia

Biblioteca Științifi că a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului universitar economic

97-101

DOI: 10.5281/zenodo.5769534

CZU: 027.7:021

Cheradi Natalia

Prezentarea publicațiilor editate către cea de-a 30-a aniversare a Academiei de Studii Economice din Moldova

102-104

DOI: 10.5281/zenodo.5769507

CZU: 027.7:[002.2:378.633]

Habaşescu Silvia

În slujba patrimoniului cultural

105-106

DOI: 10.5281/zenodo.5769559

CZU: 061.3:09

Cosovan Veronica

Filip Moldoveanul (? - 1553) și începuturile scrisului în limba română

107-115

DOI: 10.5281/zenodo.5769595

CZU: 94(498)„16”(092)+09(091)

Eşanu Andrei , Eşanu Valentina

Valoarea istorico-literară a Letopisețelor Țării Moldovei

116-121

DOI: 10.5281/zenodo.5769569

CZU: 821.135.1.09(092)(091)+094(091)

Gheiceanu Tatiana

Nume românești și creștinism preslavon în Rusia Kieveană

122-130

DOI: 10.5281/zenodo.5771811

CZU: 94(=135.1)(477):8+930.272

Ghimpu Vlad

Circulația manuscriselor religioase românești în nordul Moldovei în secolul al XX-lea

131-136

DOI: 10.5281/zenodo.5769585

CZU: [091:2](=135.1):94(478)

Iețcu Elena

Școala Parohială din satul Năpădeni – școală model din Basarabia Țaristă

137-145

DOI: 10.5281/zenodo.5769967

CZU: 257(478)(091)

Melinti Maxim

Arta ex-librisului

146-154

DOI: 10.5281/zenodo.5771848

CZU: 097.000.76(091)+766:097

Vasiliev Nicoleta , Adascalița-Crigan Lucia

Sergiu Puică – maestrul graficii de carte pentru copii

155-159

DOI: 10.5281/zenodo.5769613

CZU: 76-057(092):087.5(478)

Mardari Daniela , Adascalița-Crigan Lucia

Reflecții despre importanța, actualitatea și impactul lecturii – aspect istorico-filosofic

160-165

DOI: 10.5281/zenodo.5769607

CZU: 028.000.1(091)

Dmitric Ecaterina

Poetul și traiectoria nebănuită a destinului (Sergiu Grossu – 100 de ani)

166-170

DOI: 10.5281/zenodo.5771865

CZU: 821.135.1(498.7).09(092)(091)

Colesnic Iurie

Contemporanul Eugen Coșeriu – geniu al lingvisticii

171-174

DOI: 10.5281/zenodo.5771879

CZU: 81-057(092)

Balinschi Elena

Evaluarea necesităților informaționale ale utilizatorilor în Biblioteca Știinţifi că a Academiei de Studii Economice din Moldova

175-181

DOI: 10.5281/zenodo.5769644

CZU: 027.7:303.425

Amorţitu Angela , Railean Elena , Rotaru Dana

Capitalul educațional și cultural al Bibliotecii Științifice bălţene pe timp de pandemie

182-194

DOI: 10.5281/zenodo.5769938

CZU: 021.2:027.7

Topalo Valentina

Depășirea de sine a unui bibliotecar

195-197

DOI: 10.5281/zenodo.5771889

CZU: 021.4:94(478-24)

Gaja Viorica

Considerații privind contribuția Bibliotecii „Hristo Botev” la dezvoltarea culturii bulgare

198-201

DOI: 10.5281/zenodo.5769951

CZU: 021.4:008(=163.2)

Olărescu Angela

Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la 10 ani de activitate

202-204

DOI: 10.5281/zenodo.5769868

CZU: 021.4:327.7

Amorţitu Angela

Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей

205-210

DOI: 10.5281/zenodo.5772901

CZU: 021.4:331.314

Танова Надежда

Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – repere în timp

211-214

DOI: 10.5281/zenodo.5769852

CZU: 174:02-051

Corghenci Ludmila

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021

215-218

DOI: 10.5281/zenodo.5769834

CZU: 023.5:[005.963:004.78]

Povestca Lilia

Poți fi întotdeauna mai bun decât ai crezut… Omagiu profesiunii

219-221

DOI: 10.5281/zenodo.5772910

CZU: 06.068:[061.23:02-51]

Tostogan Aliona

O carte cât un om: Monografi a biobibliografi că „Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin”

222-224

DOI: 10.5281/zenodo.5769818

CZU: [016:02(092)](048)

Corghenci Ludmila

Șoldănești - pe fir

225-226

DOI: 10.5281/zenodo.5772917

CZU: [016:929(478-24)](048)

Corghenci Ludmila