Conferințele zonale online – 2021: integritate profesională și perspective de viitor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
126 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-21 10:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
021.6:061.3 (1)
Библиотечное дело. Библиотековедение (533)
Организации вообще. Ассоциации. Музеи (816)
SM ISO690:2012
DMITRIC, Ecaterina; GHIMPU, Natalia. Conferințele zonale online – 2021: integritate profesională și perspective de viitor. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, pp. 31-35. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.5769088
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476

Conferințele zonale online – 2021: integritate profesională și perspective de viitor

Online zonal conferences 2021: professional integrity and perspectives for the future

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5769088
CZU: 021.6:061.3

Pag. 31-35

Dmitric Ecaterina, Ghimpu Natalia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2021


Rezumat

Articolul reflectă principalele subiecte abordate în cadrul Conferințelor Zonale 2021, specifi când cele mai importante experiențe inovatoare implementate în perioada provocată de pandemia COVID-19, de către bibliotecile din cadrul Sistemului Național de Biblioteci. De asemenea au fost luate în dezbateri prioritățile profesionale ale anului 2021, reliefând diverse probleme și provocări profesionale. În acest context aspectele ce țin de: competențele de lectură într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții; digitalizarea activității bibliotecare: proiecte, programe, infrastructură; incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci; dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; dezvoltarea și promovarea Științei Deschise rămân a fi actuale și oportune din perspectiva tendințelor secolului al XXI-lea.

The article refl ects the main topics discussed at the 2021 Zonal Conferences, specifi es important innovative experiences implemented by libraries of the National Library System in the period caused by the COVID-19 pandemic. Professional priorities of the year 2021 were approached, highlighting various professional issues and challenges. In this context, the following aspects to remain current and timely from the perspective of 21st century: reading skills for lifelong learning, digitization of library activity (projects, programs and infrastructure), digital inclusion of specialized library staff , development of ICT-based distant services, enlargement and promotion of Open Science.

Cuvinte-cheie
conferințe zonale, personal de bibliotecă, servicii de bibliotecă, incluziune digitală, prioritățile bibliotecarilor,

zonal conferences, library staff, library services, digital inclusion, library staff priorities