Evoluția istorică a heraldicii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-01 12:34
SM ISO690:2012
COSOVAN, Veronica. Evoluția istorică a heraldicii. In: Magazin bibliologic. 2019, nr. 3-4, pp. 89-92. ISSN 1857-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476

Evoluția istorică a heraldicii

A historical evolution of heraldry


Pag. 89-92

Cosovan Veronica
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul vizează istoria heraldicii, survenită din preocupările autoarei pentru bibliofilie. Ca sursă istoriografică au servit cărțile de cult din colecțiile Secției de carte veche și rară din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, care au imprimate pe versoul foii de titlu o gamă variată de steme domnești. Studierea bibliografiei heraldicii ne-a confirmat că valorificarea cărților ca izvor heraldic s-a făcut doar în context general.

The article addresses to history of heraldry and arises from preoccupation for bibliophilism of the author, who used as historiography sources the worship books from the collection of Old and Rare Books Section of the National Library of the Republic of Moldova. On verso page of their title sheets a wide range of royal emblems was printed. Study of heraldry bibliography confirmed the author in opinion that valorization of books as a heraldic source was made only in general context.

Cuvinte-cheie
heraldică, bibliofilie, steme domnești, valorificarea cărților, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, carte veche și rară,

heraldry, bibliophilism, royal coat of arms, book valorization, National Library of the Republic of Moldova, old and rare books