IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(132) pentru cuvîntul-cheie "organization"
Managementul cunoașterii in organizație – instrument de formare continua
Derivolcov Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legile leadership-ului ce stau la baza ştiinţei conducerii
Tofan Tatiana, Mihalache Eugenia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii psihologice de optimizare a managementului personalului
Briceag Silvia, Didilica Cristina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea timpului liber în desfăşurarea activităților extracurriculare in instituția de educație timpurie
Marandici Nadejda12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The rational behind the need for organizational citizenship behavior and job satisfaction. 
Ballalis Hila
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic Of Moldova
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia teoriei birocraţiei în organizarea administraţiei publice
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-88. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administraţiei publice locale de nivelul al doilea în organizarea şi gestionarea serviciilor publice
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea serviciilor publice desconcentrate în Republica Moldova: istorie şi actualitate
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza conceptului de performanță şi aspecte de abordare
Bob Dumitru
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul managementului strategic în asigurarea performanței companiilor din sfera energetic
Corbu Viorel
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul performanţei – abordări teoretice şi direcţii de analiză
Ţurcanu Gheorghe, Gusev Alexandru
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-161. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика исследования подпроцесса управления персоналом
Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры
Cerga Tatiana
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective și priorități ale dezvoltării social-economice al organizării administrației publice municipale
Cocerhan Mihai
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul şi principiile elaborării resurselor tehnologice ale sistemului informatic bancar
Iachim Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații conflictuale și securitate organizațională
Nariţa Ionel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Addressing the problem of job satisfaction in contemporary psychological literature
Teodorovici Cristina
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităților extrașcolare din perspetiva parteneriatelor educaționale
Clichici Veronica
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 132