IBN
Закрыть
Gavajuc Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 2

Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1 , Gavajuc Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura Anticorupție
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Vol. 68,., Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 / ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii de ordin teoretico-practic privind realizarea interceptării și înregistrării convorbirilor și comunicărilor la constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie
Gavajuc Sergiu
Procuratura Anticorupție
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Reflecții de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activității speciale de investigații
Rusu Vitalie1 , Gavajuc Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura Anticorupție
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Elementul material al infracțiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei
Gavajuc Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei
Buguţa Elena , Gavajuc Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației: elemente care indică pericolul social și justificarea incriminării
Pavel Ion , Gavajuc Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei: abordări teoretico-normative
Gavajuc Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7