Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
58 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.123.1 (65)
Уголовное судопроизводство. Уголовно-процессуальное право (1416)
SM ISO690:2012
RUSU, Vitalie, GAVAJUC, Sergiu. Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice, 2022, vol. 68,., supl. nr. 1, pp. 467-477. ISSN 1221-8464. DOI: https://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-32
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Volumul 68,., Supliment nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048

Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii

Doctrinal reflections on the tactical bases of the special investigation activity

DOI:https://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-32
CZU: 343.123.1

Pag. 467-477

Rusu Vitalie1, Gavajuc Sergiu2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura Anticorupție
 
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2024


Rezumat

Sarcina de baza a tacticii criminalistice consta in organizarea cat mai eficienta a activitatii criminalistice in raport cu scopul actiunilor de urmarire penala, cu activitatea speciala de investigatii, cu intregul proces de proces de investigare a infractiunilor in baza materializarii unui sistem rational de interactiuni i relatii intre participantii la proces. Prin structura tacticii avem in vedere asemenea elemente care inglobeaza un intreg complex de actiuni ulterioare - incepand cu aprecierea situatiuei existente, panala atingerea obiectivului urmarit. Aprecierea situatiei, interpretarea fenomenelor i circumstantelor, analiza informatiilor acumulate - toate acestea sunt operatiuni intelectuale care necesita cuno tinte profesionale, experienta  i ratiune corespunzatoare a ofiterului de investigatii.In temeiul acestora apar deciziile tactice, este realizata selectarea mijloacelor   i metodeloroperativ-investigative, este trasata ordinea lor de efectuare in vederea atingerii obiectivelor urmarite.

The basic task of forensic  tactics is to organize  the forensic activity as efficiently as possible in relation to the purpose of the criminal prosecution actions, the special investigation activity, and the entire process of criminal investigation based on the materialization of a rational system of interactions and relationships between trial participants. Saying "the structure of the tactics" we mean such elements that include a whole complex of subsequent actions - starting with the assessment of the existing situation, until reaching the objective pursued. The assessment of the situation, the interpretation of phenomena and circumstances, the analysis of accumulated information - all these are intellectual operations that require professional knowledge, experience and appropriate reasoning  power  of the  investigating officer. Based on  th em, the tactical decisions appear , the selection of the operative and investigative means and methods is made, their order of execution is drawn up in order to achieve the objectives pursued

Cuvinte-cheie
proces penal, ofițer de investigații, tactică, criminalistică, probatoriu, acțiune de urmărire penală, ofițer de urmărire penală, planificare, versiune, rezistenţă, împotrivire, interacţiune, organizare, comportament, decizie, infracţiune, procedeu, măsuri speciale de investigaţii, operațiune, conlucrare,

criminal trial, investigating officer, tactics, forensics, cumulative evidence, criminal prosecution action, criminal prosecution officer, planning, version, resistance, counteracting, interaction, organization, behavior, decision, crime, procedure, special investigative measures, operation, Cooperation