IBN
Закрыть

57Publicaţii

493Descărcări

26673Vizualizări

Rusu Vitalie
Cuvinte-cheie (441): evidence (10), probatoriu (9), crime (9)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 2
 • 9.5.Cursul universitar - 2

2024 - 3

Particularități privind organizarea și planificarea cercetării infracțiunilor de terorism
Rusu Vitalie1 , Secrier Alexandr2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica criminalistică
Jitariuc Vitalie , Rusu Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-180-83-2
Disponibil online 31 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica criminalistică. Suport de curs în scheme
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-180-48-1
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-34. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

Criminalistica : Caiet de seminar : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă specialitatea Drept
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-110-4
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalistica și expertiza judiciară : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă specialitatea Drept
Jitariuc Vitalie , Rusu Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-111-1
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogi juridici
Iași, 2023 / ISBN 978-606-714-816-9
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele constrângerii la efectuarea examinării corporale în procesul penal
Rusu Vitalie1 , Ciobanu Florin Cătălin2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități tactice ale verificării declarațiilor la locul infracțiunii
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de fiinţe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Inspectoratul Național de Investigații
Dreptul
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactical particularities of the verification of statements at the crime scene
Rusu Vitalie
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile și semnificația clasificării probelorindirecte în procesul penal
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The grounds and significance of the classification ofcircumstantial evidence in criminal procedure
Rusu Vitalie
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratat de criminalistică. Partea I. Noțiuni generale. Tehnica Criminalistică
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
București, 2023 / ISBN 978-606-26-1334-1. ISBN 978-606-26-1769-1
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-45. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat din Moldova,
București, 2022 / ISBN 978-606-26-1625-0
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale acțiunilor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de grupele criminale organizate
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile și condiţiile colectării informaţiilor de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice în procesul penal
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile tacticii acțiunilor de urmărire penală în cazurile privind infracțiunile informatice
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Inspectoratul Național de Investigații
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the tactics of criminal prosecution actions in cases of cybercrime
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1 , Gavajuc Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura Anticorupție
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Vol. 68,., Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 / ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale manifestării principiului contradictorialităţii în cadrul activităţii speciale de investigaţii
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Interpretări privind reglementarea asigurării criminalistice a activității speciale de investigații
Rusu Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul penal în cauzele cu minori: reflecţii de ordin istoric
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Vol. 67, Nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-8464 / ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de ordin teoretico-practic privind audierea victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dreptul
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea cognoscibilă a informațiilor obținute în cadrul activității speciale (operative) de investigații
Cuşnir Valerii1 , Rusu Vitalie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Cadrul juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și transnațională în materie penală
Rusu Vitalie , Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification and Forensic Characteristics of Road Traffic Accidents: Theoretical and Practical Reflections
Rusu Vitalie
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 21(125) / 2020 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilegalitatea actelor de provocare, facilitare sau încurajare a persoanei la comiterea infracțiunii prin prisma reglementărilor naționale și internaționale
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activității speciale de investigații
Rusu Vitalie1 , Gavajuc Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura Anticorupție
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind utilizarea informației investigativ-operative la faza de urmărire penală
Cuşnir Valerii , Rusu Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de evidențe în prevenirea și combaterea infracțiunilor
Cuşnir Valerii , Rusu Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale investigării infracțiunilor comise de minori
Bunducni Anatolie , Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale investigării infracțiunilor comise de minori
Rusu Vitalie1 , Bunduchi Anatolie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura raionului Sângerei
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Expertizele judiciare și constatările tehnico-științifi ce în procesul penal
Cuşnir Valerii1 , Rusu Vitalie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic şi obiectul material al infracțiunii de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false
Palniţchii Anna1 , Rusu Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități metodologice ale investigării infracțiunilor comise de minori
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Expertizele judiciare și constatările tehnico-științifi ce în procesul penal
Cuşnir Valerii1 , Rusu Vitalie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități privind dispunerea și efectuarea constatărilor și a expertizelor medico-legale în procesul cercetării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie23
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții de ordin doctrinar privind deosebirile și asemănările dintre expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-legale
Rusu Vitalie1 , Ursu Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura mun. Chișinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-1385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și importanța constatărilor tehnico-științifice și medico-legale оn procesul de cercetare și descoperire a infracțiunilor
Rusu Vitalie1 , Spatari Mariana1 , Spatari Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul pornirii urmăririi penale în cauzele de trafic de ființe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra apariției și evoluției instituției avocaturii în spațiul românesc
Rusu Vitalie1 , Balan Diana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții de ordin doctrinar privind instituția renunțării procurorului la învinuire
Rusu Vitalie , Zamfir Vasile
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Delimitarea prejudiciului cauzat în situaţia reţinerii infractorului de prejudiciul adus în condiţiile legitimei apărări
Rusu Vitalie1 , Zabulica (Ţurcan) Ana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 5. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3145-8-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi rolul cercetării judecătoreşti in cadrul fazei de examinare a cauzei penale in prima instanţă de judecată
Rusu Vitalie1 , Gherasim Dumitru2 , Botnaru Cristina1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2016 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 25 July, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra instituției investigatorului sub acoperire conform prevederilor legii Republicii Moldova „Privind activitatea specială de investigații” NR. 59 din 29.03.2012
Rusu Vitalie1 , Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul acordării de asistență juridică garantată de stat bănuitului, invinuitului (inculpatului) in cadrul procesului penal
Rusu Vitalie1 , Rusu Lucia2 , Grîjuc Victor3
1 BAA, Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
3 Oficiului Teritorial Bălţi al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2016 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe
Rusu Vitalie1 , Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICULARITĂŢI ALE PARTICIPĂRII AVOCATULUI-REPREZENTANT LA ACTUL DE AUDIERE A COPIILOR MARTORI ŞI VICTIME ÎN PROCESELE PENA
Rusu Vitalie1 , Spatari Mariana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul realizării audierii contradictoriale în cadrul cercetării judecătorești în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Vitalie1 , Gherasim Dumitru234
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
4 Judecătoria mun. Bălți
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 15 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 60