Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1084 53
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 18:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07+005 (1)
Административные проблемы учебных заведений (200)
Управление. Менеджмент (1905)
SM ISO690:2012
CĂLIN, Iuliana. Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2020, nr. 1(19), pp. 92-100. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v19i1.92-100
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Study style in the perspective efficiency of education: conceptual and praxiological considerations

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v19i1.92-100
CZU: 37.07+005

Pag. 92-100

Călin Iuliana
 
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
 
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2020


Rezumat

În articol se abordează stilul de conducere al școlii în contextul social-pedagogic actual, nevoia reconsiderării acestuia în perspectiva asigurării eficienței educației printr-o concepere inovativă a sistemului de conducere, bazat pe competențe, valorizarea individului, modernizarea structurii organizaționale și a conținuturilor activității de conducere managerială

The article addresses the school management style in the current socio-pedagogical context, the need to reconsider it in the perspective of ensuring the efficiency of education in an innovative design based on competence, the valorisation of the individual, the modernization of the organizational structure and the contents of the managerial management activity.

Cuvinte-cheie
educaţie, conducere, stil, eficienţă, administrare, management, leadership, structura, finalităţi, model, calitate, organizaţie, manager, personalitate, abordare managerială,

education, leadership, style, efficiency, administration, management, leadership, structure, finality, model, Quality, organization, manager, personality, managerial approach