IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "credinţă"
Metempsihoza – ipoteză sau realitate
Cotovici Alexandra
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meșteșugul pielăritului și produsul acestuia reflectate în credințe și superstiții
Isac Ina
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fericirea – problema perenă a filosofiei
Paunescu Ana-Maria
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viţa-de-vie. Simboluri, credinţe şi practici populare
Bratiloveanu-Popilian Marcela
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea și măsurarea religiozității creștine în societatea românească actuală
Curelaru Mihai1, Nastas Dorin21
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-111. Vizualizări-1449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunătatea creștină a personajelor lui Ion Druță
Strajesco Natalia
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței
Miron Marina1, Miron Viorel2
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Şimanschi Ludmila
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința găgăuzilor de-a lungul timpului
Bajora Anatolie
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea şi măsurarea religiozităţii creştine în societatea românească actuală
Curelaru Mihai1, Nastas Dorin2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul audio-vizualului în formarea atitudinilor
Russu Ruslan
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аspecte generаle cu privire lа prоtecțiа dreptului lа libertаteа de religie prоtejаtă de cоnvenţiа eurоpeаnă а drepturilоr оmului
Olaru Aurora
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Ciocanu-Cotorobai Maria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Stăniloae despre rolul decisiv al valorilo morale în formarea personalității umane
Coandă Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Vasilenco Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Ars bene dicendi” în slujba cuvântului. Încercare de analiză asupra celor „opt cateheze baptismale” ale sfântului Ioan Gură De Aur
Penel (Ursuţu) Nicoleta
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miturile căsniciei în relaţiile maritale – un studiu empiric în Republica Moldova
Dolinschi Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni asupra lipovenilor din Basarabia, reflectate în sursele scrise ale secolului al XIX-lea
Zaicovschi Tatiana
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Icoana pe sticlă – element de patrimoniu cultural: între religie, meșteșug și artă
Ciceo (Kis) Maria Alexandra12
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fericirea-element de reflecţie perenă a filosofilor
Cheibaş Elena
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25